14- Yavuz Sultan Selim’in Safeviler (İran) üzerine sefer yapmasının amaçları neler olabilir.

 • Yavuz Sultan Selim’in Safeviler (İran) üzerine sefer yapmasının amaçları neler olabilir.
Default Asked on Aralık 29, 2016 in Tarih.
Add Comment
 • 2 Answer(s)
  • Yavuz Sultan Selim’in İpek Yolu’nun  bölümü olan Van-Tebriz hattını ele geçirmek istemesi
  • Safevi Devletinin Anadolu’yu ele geçirmek istemesi, bu amaçla Anadolu’da Şiilik propagandası yapması,
  • Orta Asya’dan gelen Türklerin Osmanlı sınırlarına girmesini engellemesi ,bu durumun Balkanlardaki iskân politikasını olumsuz etkilemesi.
  • Şah İsmail‘in müridinin  isyan ederek sınır boylarını tahrip edip Tokat‘ı yakması ve Safevî Devleti‘nin Diyarbakır beylerbeyi nin Osmanlı’ya karşı meydan okur bir tavır takınması.[15]
  • Doğu Anadolu bölgesinde Akkoyunlu Devleti‘nin yıkılması üzerine doğan siyasi boşluktan ötürü bu bölgede ve Osmanlı İmparatorluğu‘nun sınır boylarında Safevî Devleti ve takipçileri arasında egemenlik çatışmalarının yaşanması ve buna bağlı olarak Osmanlı Devleti‘nin sınır güvenliğinin ortadan kalkması.
  • Safevî Devleti‘nin resmi mezhebi olan Şiilik‘in Osmanlılar için  ve tehlike olarak görülmesi.
  • Safevi Devleti‘nin; Memlükler,, Dulkadiroğulları ve Osmanlı Devleti’nin batıdaki düşmanlarıyla ittifak yapması.
  • Safevi Devleti‘nin, Yavuz’a isyan eden Şehzade Korkud ve Şehzade Ahmed’e destek vermesi.
  • Safevi Devleti‘nin, Osmanlı ülkesinden bilgi sızdırması.
  • Amasya civarında, Safevi Devleti’nin kışkırtmalarıyla Şahkulu İsyanı‘nın çıkması.
  • Yavuz Sultan Selim‘in İslam birliği düşüncesi.
  • Yavuz Sultan Selim’in doğuda kendisine rakip olabilecek bir düşman istememesi.
  Doçent Answered on Aralık 29, 2016.
  Add Comment

  Yavuz Sultan Selim’in amacı, Türk ve İslam dünyasını tek bir yönetim altında toplamaktı. Bu yüzden Yavuz öncelikli olarak Doğu’ya seferler düzenledi.

  Default Answered on Ocak 29, 2017.
  Add Comment
 • Your Answer

  By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.