atatürkün türk toplumunu çağdaşlaştırmak amacıyla yaptığı inkılaplar

atatürkün türk toplumunu  çağdaşlaştırmak amacıyla yaptığı inkılaplar

Default Asked on Aralık 28, 2016 in Coğrafya.
Add Comment
 • 1 Answer(s)
  • Cumhuriyet’in İlan Edilmesi (29 Ekim 1923)
  • Türk Medeni Kanunu’nun Kabulü
  • Yeni Türk Harflerinin Kabulü
  • Türk Tarih Kurumu’nun Kurulması
  • Türk Dil Kurumu’nun Kurulması
  • Halifeliğin Kaldırılması (3 Mart 1924)
  • Saltanatın Kaldırılması
  • Şapka Kanunu’nun Kabulü
  • Miladi Takvimin Kabulü
  • Soyadı Kanunu’nun Kabulü
  • Türk Kadınına Seçme – Seçilme Hakkının Verilmesi
  • İstanbul Üniversitesi’nin Açılması
  Doçent Answered on Aralık 28, 2016.
  Add Comment
 • Your Answer

  By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.