Fatih’in askerî faaliyetlerini Karadeniz kıyısındaki liman kentlerinde yoğunlaştırmasının nedenleri

Fatih’in askerî faaliyetlerini Karadeniz kıyısındaki liman kentlerinde yoğunlaştırmasının nedenleri neler olabilir?

Add Comment
  • 1 Answer(s)

    Fatih, İstanbul’u fethedince Cenevizliler rahat ticaret yapamaz oldular. Kırım ile de anlaşan Fatih, Karadeniz’i bir Türk gölü haline getirmek istiyordu. Bu amaçla Fatih Sultan Mehmet askerî faaliyetlerini Karadeniz kıyısındaki liman kentlerinde yoğunlaştırdı.

    Doçent Answered on Aralık 8, 2015.
    Add Comment
  • Your Answer

    By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.