Hangi bilim adamı atomu neye benzetmiştir?

Lütfen acil cevap

Tarih: Ocak 4, 2017 soruldu. Ders: Fen ve Teknoloji.
Yorum ekle
 • 4 Cevap var

  Democritus (MÖ 400’lü yıllar) İlk kez atom kelimesini kullanmıştır. Democritus atoma atomos yani bölünemez  adını vermiştir. Atoma belli bir şekil düşünmemiştir . Atomu sadece tanecik olarak düşünmüştür.
  Dalton (1800’lü yıllar) Atom hakkında ilk bilimsel çalışmayı yapan  bilim adamıdır.  Dalton atomun sert, içi dolu küre şeklinde olduğunu söylemiştir.
  Thomson (1897) Atomun daha küçük parçacıklardan oluştuğunu bulan bilim adamıdır. Atomu üzümlü keke benzetmiştir. Thomson’a göre kek artı yüklü, üzümler ise eksi yüklü parçacıklardır. Yani elektronlar hareketsizdir.
  Rutherford (1912) Rutherford, Thomson’un teorisinde eksiklikler olduğu görüşündedir.Rutherford, elektronların çekirdek etrafında döndüğünü söylemiştir.Pozitif yüklü protonların da çekirdekte bulunduğunu belirtmiştir. Eksi yüklü elektronların artı yüklü çekirdeğe düşmemesi için hareketli olması gerektiğini söylemiştir.
  Bohr (1913) Elektronların çekirdeğin etrafında belirli kurallarla dolaştığını belirten bilim adamıdır. Katmanları bulmuştur.. Elektronların belirli katmanlarda bulunduğunu belirtmiştir.
  Modern Atom Teorisi (1930) Son görüşe göre atomda katman bulunmamaktadır. Bunun yerine  elektron bulutu denilen bir kavram getirilmiştir. Elektronların bulunma ihtimali olan geniş alanlara elektron bulutu denilmektedir. Modern atom teorisine göre elektronların çekirdek etrafındaki dönüşü bir lambanın etrafında dönen sineklere benzetilmiştir.

  i

  Tarih: Ocak 4, 2017 cevaplandı.
  Yorum ekle

  ÇOK TEŞEKKÜRLER EBRU ÇETİN

   

  Tarih: Ocak 4, 2017 cevaplandı.
  Yorum ekle

  ↓ JOHN DALTON ↓

  Atom modeli konusunda ilk bilimsel çalışmayı ingiliz kimyacı John Dalton yapmıştır. Dalton’a göre atomlar, içi dolu berk küreler şeklindeydiler.

  ↓ JOHN JOSEPH THOMSON ↓

  Thomson’a göre atomun içinde artı ve eksi yükler bulunuyordu ve bunlar, üzümlü kekin içindeki üzümler gibi dağınıktı. Üzümler eksi geri kalan kısımsa artı yüklüydü.

  ↓ ERNEST RUTHERFORD ↓

  Rutherford’a göre atomun merkezinde artı yüklerden oluşan bir çekirdek ve bunun çevresinde elektronların bulunduğunu öne sürdü.

  ↓ NİELS BOHR ↓

  Şuanki atom modelimize çok benzerdir. Bohr’a göre elektronlar, çekirdeğin çevresinde istedikleri gibi dolaşmayıp yanlızca çekirdeğe belirli uzaklıktaki katmanlarda dönüyorlardï.

  BAŞARILAR …:)^^

  Tarih: Ocak 29, 2017 cevaplandı.
  Yorum ekle

  1.Aristotales (Aristo) (MÖ 384-322): Aristo; ateş, hava, su ve toprak olmak üzere maddeyi oluşturan dört unsurun bulunduğunu kabul eder. Ünlü bilim adamına göre madde sonsuz sayıda küçük parçacığa bölünebilir ancak bu kadar küçük parçacıklara bir isim vermek gereksizdir.

  2.John Dalton (Can Daltın) (1766-1844): Dalton’a göre madde parçalanamayan küreleri andırır. Benzer olmayan atomlar değişik kütlelere sahiptir ancak her madde atomlardan meydana gelmektedir. Atomlar parçalanamayan bir bütündür ve her maddenin atomları birbirine benzemektedir.

  3.Marie Curie (meri Küri) (1867-1934): Atomun parçalanamayacağı tezini çürütmüş bir bilim adamıdır. Uranyumla deneyler yaparak radyoaktiviteyi ortaya koymuştur. Ünlü bilim adamı radyum elementini parçalara ayırmayı başarabilmiştir.

  4.Henri Becquerel (Henri Bekerel) (1852-1908): Üzerinde taşıdığı radyum elementinin vücudunda yarattığı değişikliğe dayanarak radyum elementinin kanser tedavisinde kullanılmasına katkıda bulunmuştur.

  5. Joseph John Thomson (Cosıf Can Tamsın) (1856-1940): Elektron ve atomun pozitif yüklü olduğunu kanıtlamıştır. Ayrıca atomdaki elektron ve proton hakkında da araştırmalar yapmıştır.

  Tarih: Şubat 1, 2017 cevaplandı.
  Yorum ekle
 • Hadi Cevaplayın

  Cevabınızı göndermekle gizlilik politikası ve kullanım şartlarını kabul etmiş olursunuz.