Osmanlı Devleti, Kıbrıs Adası’nı 1571’de bir yıl içinde fethetmişken 1669’da topraklarına kattığı Girit Adası’nın fethi

Osmanlı Devleti, Kıbrıs Adası’nı 1571’de bir yıl içinde fethetmişken 1669’da topraklarına kattığı Girit Adası’nın fethi için 25 yıl uğraşmak zorunda kalmıştır. Sizce bu durum neyin göstergesidir?

Add Comment
  • 1 Answer(s)

    Bu durum osmanlı devletinin donanmasının eski gücünü kaybettiğinin bir göstergesidir.

    Doçent Answered on Aralık 8, 2015.
    Add Comment
  • Your Answer

    By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.