Duygu Sena Profili

1599
Puan

Sorular
39

Cevap
553

 • 1 gün önce soruldu. Ders: Sosyal Bilgiler.

  TÜRKİYE’NİN ÖZEL KONUMUNUN SONUÇLARI:

  1.Türkiye Asya Avrupa ve Afrika kıtalarının birbirine en yakın olduğu yerde bulunur.

  2.Üç tarafı denizlerle çevrili bir yarımadadır.

  3.Asya ve Avrupa arasında bir köprü durumundadır.

  4.Asya ve Avrupa arasındaki en önemli ticaret ve ulaşım yolları ülkemizden geçer.

  5.Boğazlara sahip olması jeopolitik önemini artırır.

  6.Ortalama yükseltisi fazladır.

  7.Batıdan doğuya gidildikçe  yükselti artar.

  8.Sıcaklık batıdan doğuya gidildikçe azalır.

  9.Yer şekilleri çeşitli olduğundan ve üç tarafı denizlerle çevrili olduğundan ;

  .Farklı iklim tipleri görülür.

  .Turizm faaliyetleri yaygındır.

  .Yetişen ürün çeşidi fazladır.

  .Bitki örtüsü çeşitliliği de fazladır.

  10.Yüzyıllar boyunca çeşitli medeniyetlere ev sahiliği yaptığından tarihsel ve kültürel bakımdan çok zengindir.

  11.Gelişmiş Avrupa ülkeleriyle, zengin petrol yataklarına sahip Orta Doğu ülkeleri arasında yer alır.

  12.Zengin yeraltı kaynaklarına sahiptir.

  13.Doğal güzellikler bakımından zengindir.

  14.Dağlar doğu-batı yönünde uzandığından kuzey-güney ulaşımı zordur.

   

  • 22 gösterim
  • 1 cevaplar
  • 0 puan
 • 1 gün önce soruldu. Ders: Sosyal Bilgiler.

  TÜRKİYE’NİN MATEMATİK KONUMU:Türkiye 36-42 kuzey paralelleri, 26- 45 doğu meridyenleri arasında Kuzey Yarım Küre”de, Orta Kuşakta ve Doğu yarısında  yer alır.

  TÜRKİYE’NİN MATEMATİK KONUMUNUN SONUÇLARI:

  1.Dört mevsim belirgin olarak yaşanır.

  ,2.En doğusu ile en batısı arasında 19 boylam fark vardır ve bu durum 76 dakikalık yerel saat farkına yol açar.

  3.En kuzeyi ile en güneyi arasında 6 enlem fark vardır.Bundan dolayı en kuzeyi ile en güneyi arasında  666 km’lik uzaklık vardır.

  4.2. ve  3. saat dilimlerinde yer alır.

  5.Bir cismin öğle vakti gölgesi daima kuzeyi gösterir.

  6.Buzul aşındırmasıyla oluşan kıyılar görülmez.

  7.Dağların güney yamaçları daha sıcaktır.

  8.Kuzeyden esen rüzgarlar sıcaklığı düşürürken, güneyden esen rüzgarlar sıcaklığı yükseltir.

  9.Ülkemiz yıl içinde farklı hava kütlelerinin etkisinde kalır.

  10.Kışın cephesel yağışlar görülür.

  11.Güneş ışınları hiçbir zaman yatay bir düzleme dik açıyla  gelmez.

  12.Güneyden kuzeye gidildikçe;

  .Güneş ışınlarının geliş açısı küçülür.

  .Gece ile gündüz arasındaki süre farkı artar.

  .Cisimlerin gölge boyu uzar.

  .Sıcaklık azalır.

  .Deniz sularının sıcaklığı ve tuzluluk oranı azalır.

  7.Dağların güney yamaçları daha sıcaktır.

  8.Kuzeyden esen rüzgarlar sıcaklığı düşürürken, güneyden esen rüzgarlar sıcaklığı yükseltir.

  9.Ülkemiz yıl içinde farklı hava kütlelerinin etkisinde kalır.

  10.Kışın cephesel yağışlar görülür.

  11.Güneş ışınları hiçbir zaman yatay bir düzleme dik açıyla  gelmez.

  12.Güneyden kuzeye gidildikçe;

  .Güneş ışınlarının geliş açısı küçülür.

  .Gece ile gündüz arasındaki süre farkı artar.

  .Cisimlerin gölge boyu uzar.

  .Sıcaklık azalır.

  .Deniz sularının sıcaklığı ve tuzluluk oranı azalır.

  • 19 gösterim
  • 1 cevaplar
  • 0 puan
 • 1 gün önce soruldu. Ders: Sosyal Bilgiler.

  Dil Tarih Coğrafya Fakültesi isminden yola çıkarak dil, arkeoloji, tarih, coğrafya,folklor, edebiyat, halk edebiyatı, sanat, sanat tarihi, tiyatro, psikoloji, felsefe  alanlarında eğitim vermektedir.

  • 26 gösterim
  • 1 cevaplar
  • 0 puan
 • 2 gün önce soruldu. Ders: Sosyal Bilgiler.

  NÜFUS ARTIŞININ OLUMSUZ SONUÇLARI:
  1.Yaşam standartları düşer.
  2.iç ve dış göçler yaşanır.
  3.Çevre sorunları artar.
  4.Çarpık kentleşme meydana gelir.
  5.Kentsel dönüşüm alanında sorunlar yaşanır.
  6.Tüketim artar.
  7.Kalkınma hızı düşer.
  8.İşsizlik oranı artar.
  9.Kişi başına düşen milli gelir azalır.
  10.Tasarruf azalır.
  11.İhracat azalır.
  12.Her alandaki hizmet zorlaşır.

  • 27 gösterim
  • 1 cevaplar
  • 0 puan
 • 2 gün önce soruldu. Ders: Sosyal Bilgiler.

  1.Büyük kentlere göçün artması

  2.Büyük kentlerde iş imkanlarının fazla olması

  3.Eğitim seviyesinin yükselmesi

  4.Bayanların iş hayatına girmesi.

  5.Yeni il ve ilçelerin kurulması

  6.Belediye sınırlarının genişletilmesi

  7.Nüfus sayımlarının daha sağlıklı yapılması.

  8.Kentlerde sanayinin gelişmesi

  • 28 gösterim
  • 1 cevaplar
  • 0 puan
 • 2 gün önce soruldu. Ders: Sosyal Bilgiler.

  Nüfus yoğunluğunun bölgelere dağılımı

  1.Marmara Bölgesi

  2.Güneydoğu Anadolu Bölgesi

  3.Ege Bölgesi Bölgesi

  4.Akdeniz Bölgesi

  5.İç Anadolu Bölgesi

  6.Karadeniz Bölgesi

  7.Doğu Anadolu Bölgesi

  • 33 gösterim
  • 1 cevaplar
  • 0 puan
 • 2 gün önce soruldu. Ders: Sosyal Bilgiler.

  NÜFUS YOĞUNLUĞU:Bir yerde kilometre kareye düşen insan sayısıdır.Yani belli bir alanda yaşayan nüfusun o alana oranıdır.Nüfus yoğunluğu bir ülkenin genişliği ve toplam nüfusu hakkında bilgi verir.Kişi/km kare olarak gösterilir.Nüfus yoğunluğunu hesaplamak için:

  NÜFUS YOĞUNLUĞU=TOPLAM İNSAN SAYISI/ YÜZÖLÇÜM

  TARIMSAL NÜFUS YOĞUNLUĞU:Bir ülkede veya herhangi bir alanda, tarım ve hayvancılıkla geçinen nüfusun tarımsal alana bölünmesiyle elde edilen nüfus yoğunluğuna denir.

  ARİTMETİK NÜFUS YOĞUNLUĞU:Bir ülkedeki veya bölgedeki toplam nüfusun, o ülke veya bölgenin yüzölçümüne bölünmesiyle elde edilen nüfus yoğunluğuna denir.

  FİZYOLOJİK NÜFUS YOĞUNLUĞU:Toplam nüfusun ekili-dikili alanlara bölünmesiyle elde edilen nüfus yoğunluğudur.

  • 23 gösterim
  • 1 cevaplar
  • 0 puan
 • 3 gün önce soruldu. Ders: Sosyal Bilgiler.

  BEŞERİ(İNSANA DAYANAN) VE EKONOMİK FAALİYETLER:

  1.Tarihi Faktörler:Ülkemizde tarih boyunca yerleşim alanı olarak kulllanılan yerler günümüzde de yoğun nüfusa sahiptir.Geçmişte ticaret ve kervan yolları üzerinde olan yerler günümüzde de önemli yerleşim merkezleri arasındadır.Sivas, Kayseri, Erzurum, Dyarbakır gibi ticaret yolları üzerinde bulunan şehirlerin günümüzde de nüfusları fazladır.Osmanlı Devleti’ne başkentlik yapmış  ve tarihi öneme sahip İstanbul ve Bursa illerimizde de nüfus yoğundur.

  2.Ekonomik Faaliyetler:

  .Sanayi:Sanayi tesislerinin çok olduğu yerlerde iş imkanları çok olduğu için, sanayileşmiş alanların göç almasına neden olur.İstanbul, Sakarya ve Kocaeli  illerinde sanayi geliştiği için nüfusta yoğundur.

  .Ulaşım:Konumu sebebiyle önemli ve işlek yolların kavşak noktalarında kurulan yerleşmeler daha hızlı gelişir.Buna en güzel örnek İstanbul’dur.Asya ve Avrupa kıtalarını birbirine bağlayan boğazın iki yakasında kurulması kara, deniz,demir ve hava yolları ile önemli merkezlere bağlı olması İstanbul’un gelişimini hızlandırmış ve nüfusu yoğunlaştırmıştır.Mersin, Antalya, İzmir, Samsun, Trabzon illerimizde,  deniz kenarında bulunan konumlarıyla iç kesimlere kara ve demir yolu bağlantısı olduğundan gelişmiş illerimizdir ve nüfus yoğundur.

  .Tarım:İklim şartlarının uygun olduğu yılda birden fazla ürün alınan ve çok çeşitli ürünlerin yetiştiği kıyı ovalarımızda nüfus yoğundur.Örnek Amasya, Seyhan, Ödemiş.

  .Turizm:Ticareti canlandırıp, iş imkanı sağladığı için önemli bir ekonomik faaliyettir.Bu sebeple deniz turizminin yoğunlaştığı Akdeniz ve Ege kıyılarında nüfus fazladır.

  Yeraltı Kaynakları:İşletmeye açılan maden yatakları ve enerji kaynaklarının bulunduğu yerlerde iş imkanları oluşur.B durum nüfusu artırmaktadır.Zonguldak taşkömürü, Batman  petrol rafinerisi sayesinde gelişmiş kentlerdir.

  .Sosyal ve Kültürel Etkenler:Üniversite, diğer eğitim kurumları, sinema, tiyatro gibi kültürel faaliyetler, spor, sergi, fuar organizasyonları ile hastaneler nüfusu artıran etkenlerdir.Büyük kentlerin gelişmesinde ve nüfusunun yoğun olmasında sosyal ve kültürel faaliyetler de önemli rol oynamaktadır.

  • 38 gösterim
  • 2 cevaplar
  • 0 puan
 • 3 gün önce soruldu. Ders: Sosyal Bilgiler.

  BEŞERİ(İNSANA DAYANAN) VE EKONOMİK FAALİYETLER:

  1.Tarihi Faktörler:Ülkemizde tarih boyunca yerleşim alanı olarak kulllanılan yerler günümüzde de yoğun nüfusa sahiptir.Geçmişte ticaret ve kervan yolları üzerinde olan yerler günümüzde de önemli yerleşim merkezleri arasındadır.Sivas, Kayseri, Erzurum, Dyarbakır gibi ticaret yolları üzerinde bulunan şehirlerin günümüzde de nüfusları fazladır.Osmanlı Devleti’ne başkentlik yapmış  ve tarihi öneme sahip İstanbul ve Bursa illerimizde de nüfus yoğundur.

  2.Ekonomik Faaliyetler:

  .Sanayi:Sanayi tesislerinin çok olduğu yerlerde iş imkanları çok olduğu için, sanayileşmiş alanların göç almasına neden olur.İstanbul, Sakarya ve Kocaeli  illerinde sanayi geliştiği için nüfusta yoğundur.

  .Ulaşım:Konumu sebebiyle önemli ve işlek yolların kavşak noktalarında kurulan yerleşmeler daha hızlı gelişir.Buna en güzel örnek İstanbul’dur.Asya ve Avrupa kıtalarını birbirine bağlayan boğazın iki yakasında kurulması kara, deniz,demir ve hava yolları ile önemli merkezlere bağlı olması İstanbul’un gelişimini hızlandırmış ve nüfusu yoğunlaştırmıştır.Mersin, Antalya, İzmir, Samsun, Trabzon illerimizde,  deniz kenarında bulunan konumlarıyla iç kesimlere kara ve demir yolu bağlantısı olduğundan gelişmiş illerimizdir ve nüfus yoğundur.

  .Tarım:İklim şartlarının uygun olduğu yılda birden fazla ürün alınan ve çok çeşitli ürünlerin yetiştiği kıyı ovalarımızda nüfus yoğundur.Örnek Amasya, Seyhan, Ödemiş.

  .Turizm:Ticareti canlandırıp, iş imkanı sağladığı için önemli bir ekonomik faaliyettir.Bu sebeple deniz turizminin yoğunlaştığı Akdeniz ve Ege kıyılarında nüfus fazladır.

  Yeraltı Kaynakları:İşletmeye açılan maden yatakları ve enerji kaynaklarının bulunduğu yerlerde iş imkanları oluşur.B durum nüfusu artırmaktadır.Zonguldak taşkömürü, Batman  petrol rafinerisi sayesinde gelişmiş kentlerdir.

  .Sosyal ve Kültürel Etkenler:Üniversite, diğer eğitim kurumları, sinema, tiyatro gibi kültürel faaliyetler, spor, sergi, fuar organizasyonları ile hastaneler nüfusu artıran etkenlerdir.Büyük kentlerin gelişmesinde ve nüfusunun yoğun olmasında sosyal ve kültürel faaliyetler de önemli rol oynamaktadır.

  • 38 gösterim
  • 2 cevaplar
  • 0 puan
 • 4 gün önce soruldu. Ders: Fen ve Teknoloji.

  Dilde tümör türü bir durum varsa ameliyat edilir.Enfeksiyon varsa ilaçla tedavi edilir.Tat alma bozukluklarında çinko tedavisi uygulanır.Eksik olan vitaminlere bağlı tat alma bozukluğu varsa vitamin takviyesi yapılır.Tükrük salgısında azalma varsa artırılır.Tat alma bozukluğu olan hastalar değişik tatlarla egzersiz yaparak tat alma bozukluğunu tedavi etmeye çalışabilir.Ayrıca sigara tatları algılamayı engellediği için ve dil iltihaplarına sebep olduğu için sigara bırakılmalıdır.Çok sıcak ve soğuk besinler tüketmek, diş eti iltihabı ve diş çürükleri de tat almayı olumsuz etkiler.Bu sebeple diş tedavisi yaptırılmalıdır çok sıcak ve soğuk besinler tüketilmemelidir.

  • 35 gösterim
  • 1 cevaplar
  • 0 puan