Duygu Sena Profili
Doçent
2057
Puan

Sorular
154

Cevap
667

 • Doçent 4 saat önce soruldu. Ders: Sosyal Bilgiler.

  BİRİNCİ MURAT DÖNEMİ:(1362-1389):

  *Divan teşkilatı sistemli ve sürekli hale getirildi.

  *Sultan ünvanı ilk kez kullanıldı.

  *İlk kez Vezir-i azam atandı

  * Kapıkulu Ocakları kuruldu.

  * İlk kez Acemioğlanlar Ocağı, Yeniçeri Ocağı, Topçu Ocağı kuruldu.

  * İlk kez orduda Pençik Sistemi uygulandı.

  * Rumeli Beylerbeyliği kuruldu.

  * İlk kez Tımar Sistemi uygulandı ve Tımarlı Sipahiler oluşturuldu.

  *İlk kez Kazaskerlik ve Defterdarlık makamı kuruldu.

  *Ülkenin hanedanın ortak malı anlayışı, “Ülke hükümdar ve oğullarının ortak malıdır.” şeklinde değiştirilerek, merkezi otorite güçlendirildi.

  • 4 gösterim
  • 1 cevaplar
  • 0 puan
 • Doçent 6 saat önce soruldu. Ders: Sosyal Bilgiler.

  Orhan  Bey  Osmanlı devleti yönetiminde bulunduğu zamanlarda idari, adli, askeri, eğitim ve sosyal alanlarda önemli gelişmeler ve yenilikler yaşanmıştır. Bunlar:

  *İlk divan teşkilatı kuruldu.

  *Osmanlı Devleti’nin ilk düzenli ordusu olan Yaya ve Müsellem ordusu kuruldu.

  *İlk medrese İznik’te açıldı.

  *Davalara bakmak amacıyla Kadılık kurumu oluşturuldu.

  *Yerleşim birimlerinde güvenliğin sağlanması amacıyla subaşılık makamı oluşturuldu.

  *Karamürsel’de ilk tersane kurularak, gemi yapımına başlandı.

  *İlk deniz donanması kuruldu.

  *İlk defa vezirlik makamı kuruldu.

   

  • 6 gösterim
  • 1 cevaplar
  • 0 puan
 • Doçent 1 gün önce soruldu. Ders: Sosyal Bilgiler.

  İLK OSMANLI AKÇESİNİN BASILMA SEBEPLERİ:

  *Sikke bastırmanın, hutbe okutmakla birlikte egemenliğin vazgeçilmez bir gereği olması.

  *Bir devletin bağımsızlık sembollerinin başında paranın gelmesi.

  * Ülke içinde vergi ve diğer devlet gelirlerinin toplanması ve ödemelerin yapılmasında kendi parasını kullanmanın kıvancının yaşanması.

  * Uluslararası ticari ödemelerin yapılmasında kendi para birimini kullanma isteği ve gereği.

  OSMANLI AKÇESİ VE EKONOMİ  İLİŞKİSİ:

  *Osman Bey’in akçe bastırması,Osmanlı Beyliği’nin   geliştiğinin  ve ekonomik açıdan güçlendiğinin göstergesidir.

  *Osmanlı Beyliğinin, İstanbul-Konya ve  Ortadoğu ticaret yolunun üzerinde olması ekonomisini geliştirdi.

  *Kervanlardan ve pazarlardan alınan vergiler, Osmanlı Beyliğinin  iktisadi açıdan sağlam bir zemine oturmasını sağlamıştır.

  *Osmanlı Devleti’nin askeri ve ekonomik yapısının temelini tımar sistemi oluşturmaktadır ve ekonomiye katkısı büyüktür.

  *Ahillik  Teşkilatı  Osmanlı Devleti’nin kurulmasında büyümesinde ve ekonomisinin gelişmesinde  önemli rol oynamıştır.

  • 14 gösterim
  • 1 cevaplar
  • 0 puan
 • Doçent 3 gün önce soruldu. Ders: Fen ve Teknoloji.

  DENGELENMİŞ KUVVET:Cisimlere aynı doğrultuda ve zıt yönde etki  eden büyüklükleri eşit kuvvetlere ‘dengelenmiş kuvvetler’ denir.Bir cisme uygulanan kuvvetlerin bileşkesi yani net kuvvet sıfır ise cisme etki eden kuvvetlere ‘dengelenmiş kuvvetler’ adı verilir.

  Cisim başlangıçta duruyorsa durmaya, hareket halinde ise sabit süratli hareket yapmaya devam eder.Cisimler hareket hâlindeyken dengelenmiş kuvvetlerin etkisinde kalırsa cismin hareketinde bir değişiklik olmaz ve cisim sabit süratle hareketini sürdürür.

  ÖRNEK:Bilek güreşi yapan iki kişi zıt yönlü kuvvet uygular.Kişiler birbirlerini yenemiyorlarsa uyguladıkları kuvvetlerin büyüklükleri eşittir.Bu durumda bilekler hareket etmez ve bileşke kuvvet sıfırdır.Bilekleri dengelenmiş kuvvetlerin etkisindedir.

  ÖRNEK:Duran top, masa, sıranın üzerinde duran silgi, defter, kitap, hareket etmeyen otomobil, sabit süratle koşan sporcu, tavanda asılı avize, ip üstündeki akrobat, duvarda asılı olan saat.

   

  • 24 gösterim
  • 1 cevaplar
  • 0 puan
 • Doçent 4 gün önce soruldu. Ders: Fen ve Teknoloji.

  AÇIK HAVA BASINCINA ÖRNEKLER:

  *Yüksek ve alçak basınç farklarının hava olayları tahmininde kullanılması.

  *  Bazı insanların burunlarında iç basınç fazla geldiği için kanama olması.

  *İçi boş kutunun içindeki hava boşaltılınca, kutunun  açık hava basıncı etkisiyle içe doğru büzülmesi.
  * İçi su dolu bardağın ağzına kağıt kapatılarak ters çevrilince bardaktaki suyun  dökülmemesinin sebebi, suyun ağırlığı nedeniyle kağıda uyguladığı basıncın, açık hava basıncı tarafından dengelenmesidir.
  *Lavabo pompası düz bir zemin üzerine konup üzerine kuvvet uygulanarak içindeki hava boşaltılırsa, uygulanan açık hava basıncını dengeleyen hava dışarı çıkartıldığı için açık hava basıncı daha az dengelenir ve pompa olduğu yere yapışır (ve güçlükle kaldırılır).
  *Çay bardağı çay tabağına konduğunda aradaki hava boşaltılır ve tabağın alt kısmından etki eden açık hava basıncı nedeniyle tabak, bardakla birlikte kalkar.
  *Tek taraftan küçük bir delik açılan yağ tenekesindeki yağın dökülmemesinin nedeni, deliğe uygulanan açık hava basıncının yağın dökülmesini engellemesidir.

  *Düz yüzeylere yapışan askıların içindeki hava basıncı dıştaki hava basıncından daha küçük olduğundan,askı yapıştırıldığı yüzeyde asılı kalır.

  * İçi boş iki yarım küre birleştirilip içindeki hava boşaltılırsa birbirlerinden ayrılmazlar.
  *Tulumbalardan suyun çekilmesi, damlalık ve enjektöre sıvı çekilmesi açık hava basıncı sayesinde gerçekleşir.
  *Hızla yükselen ya da alçalan asansörde, yükseklikten dolayı açık hava basıncı değiştiği için  kulaklarda çınlama, tıkanma görülü
  * İnsan vücuduna açık hava tarafından 15 tonluk kuvvet uygulanır fakat bu basınç vücudun iç basıncı  tarafından dengelendiği için hissedilmez.
  Vücuttaki kan kaybı veya havanın boşalması sonucunda iç basınç ile atmosfer basıncı birbirini dengeleyemez ve vücut kutu gibi büzülür, vücutta ağırlık hissedilir.

  • 11 gösterim
  • 1 cevaplar
  • 0 puan
 • Doçent 4 gün önce soruldu. Ders: Fen ve Teknoloji.

  SIVI BASINCINA ÖRNEKLER:

  *Denizlerde, derinlere dalan insanların basıncın artması nedeniyle vurgun yemesi.

  *Normal dalgıç kıyafetiyle ancak belli bir derinliğe inilebilir.

  *Tansiyon kanın damarlar içinden geçerken damar çeperlerine yaptığı basınçtır.

  *Baraj duvarlarında alt kısmının  kalınlığının, üst kısmının kalınlığından daha fazla olmasının nedeni sıvı derinliği arttıkça basıncın artması ve artan sıvı basıncına duvarın dayanabilmesi içindir.

  *Denizaltıların ancak belirli bir derinliğe kadar dalabilmesi.

  *Okyanuslarda çok derinde yaşayan bazı hayvanların iç basınçtan dolayı  deniz yüzeyine çıkınca patlaması.

  *Oto yıkamalarda kullanılan tazyikli suları yapmak için hortumun ağzı daraltılarak basınç artırılır.

  *Arabalarda hidrolik sistem sayesinde fren yapılması ve hidrolik yağının ince hortumlarından geçerek basınç yapıp araçların durmasını sağlar.

  *Su kuyularındaki emme basma tulumbaları.

  *Sağlık sektöründe kullanılan enjektörler.

  *Sifonun içindeki suyun basıncı sifon çekildiği zaman suyun aşağı akmasını sağlar.

  *Su depolarının  tepelere ve yüksek kulelerin üstüne inşa edilmesinin  nedeni suyun basıncını kullanarak şehre suyu ulaştırmaktır.

   

  • 16 gösterim
  • 1 cevaplar
  • 0 puan
 • Doçent 4 gün önce soruldu. Ders: Fen ve Teknoloji.

  Katılar bulundukları zemine ağırlıklarından dolayı bir basınç uygularlar. Katıların basıncı iki faktöre bağlıdır:

  1.KATININ AĞIRLIĞI:(KUVVET):Bir katının ağırlığı arttıkça yüzeye yaptığı basınç artar.Kuvvet arttıkça katı basıncı da artar. Yani kuvvet ve katı basıncı doğru orantılıdır.ÖRNEK:İki ayak üzerinde dururken az, tek ayak üzerinde dururken fazla basınç uygulanır ve bu nedenle kuma ya da kara daha fazla batılır.

  2.YÜZEY ALANI:Cismin yüzeyle temas ettiği alanın büyüklüğüdür.Yüzey alanı arttıkça katı basıncı azalır. Yani yüzey alanı ve katı basıncı ters orantılıdır.
  ÖRNEK:Hortumun ucu sıkıştırılıp yüzey küçültülürse basınç artar.

  • 24 gösterim
  • 1 cevaplar
  • 0 puan
 • Doçent 5 gün önce soruldu. Ders: Fen ve Teknoloji.

  Maddeleri oluşturan atomlar, maddenin cinsine göre, iki türlü bağ kurarlar.Bunlar iyonik bağ ve kovalent bağdır.Maddeleri oluşturan atomlar, iyonik bağ veya kovalent bağ ile bir arada durabilmektedir. İyonik bağ ile farklı cins atomların son katmanlarındaki değerlik elektronlarından elektron alışverişi yoluyla, veya aynı cins atomların son katmanlarındaki değerlik  elektronlarının  ortak kullanımı ile atomlar arasında  bağ oluşur. Atomlar böylece bir arada durabilirler.

  • 37 gösterim
  • 1 cevaplar
  • 0 puan
 • Doçent 5 gün önce soruldu. Ders: Fen ve Teknoloji.

  METAL:Yüksek elektrik ve ısı iletkenliği gösteren elementler sınıfına ‘metal’ denir.Kendine özgü parlaklığı olan, şekillendirmeye yatkın, katyon oluşturma eğilimi yüksek olan  ve oksijenle birleşebilen elementlerdir.Örnek: Genellikle elektrik iletkenliğinden dolayı kablolarda kullanılan bakır, ısı iletkenliğinden dolayı tencere, soba, kalorifer peteği gibi eşyaların yapımında kullanılan demir ve alüminyum birer metaldir. Takı eşyası olarak kullanılan altın ve gümüş gibi maddeler de metaldir.Civa hariç tüm metaller, oda sıcaklığında katı hâlde bulunur.Metaller periyodik tabloda en çok yer alan elementlerdir.

  METALLERİN ÖZELLİKLERİ:

  *Elektrik ve ısıyı iyi iletir.

  *Oda koşullarında, civa hariç, hepsi katı hâlde bulunur.

  * Hepsi parlaktır, ışığı ve ısıyı yansıtır.

  *İşlenerek tel, levha ve toz  hâline getirilebilir,

  *Esnektir, eğilip bükülebilir, şekil verilebilir.

  *Birbirleriyle bileşik yapamaz.

  * Daima elektron vererek “+” değerlik kazanır. “+” yüklü iyon (katyon) oluşturur.

  *Parlaktır.

  *Atomik yapıdadır.

  *Ametallerle iyonik bağ yaparlar.

  *Son yörüngelerindeki elektron sayısı (değerlik elektron sayısı) 1,2 veya 3 tür.

  *Vurulduklarında çın sesi çıkarır.

  *Periyodik cetvelin sol tarafında yer alırlar.

  *Kendi aralarında alaşım(metal-metal karışımı) oluştururlar.

   

  İlgili resim

   

  • 16 gösterim
  • 1 cevaplar
  • 0 puan
 • Doçent 6 gün önce soruldu. Ders: Fen ve Teknoloji.

  ATOMUN YAPISI:

  Atom iki kısımdan oluşur :
  1-Çekirdek (merkez)

  2-Katmanlar (yörünge; enerji düzeyi)

  1.ÇEKİRDEK:Atomun merkezinde toplanmış olan proton ve nötronların oluşturduğu yapıya ‘çekirdek’ denir.Atom çekirdeği atomun merkezinde yer alan, küçük ve yoğun bir bölgedir.Atomun çekirdeği,  karmaşık bir iç yapıya sahiptir.Çekirdek, hacim olarak küçük olmasına karşın, atomun tüm kütlesini oluşturur.Çekirdekte proton ve nötronlar bulunur:

  Proton:Elektronların yükünü dengeleyen aynı sayıda ama pozitif(+) yüklü olan taneciklere ‘proton‘ denir.Atom çekirdeğinde her biri  pozitif elektrik yükü taşıyan taneciktir.Yani atomların çekirdeğini meydana getiren iki temel tanecikten biridir.“p” simgesi ile gösterilir
  Nötron: Çekirdeği oluşturan, elektrik yükü taşımayan nötr parcacığa ‘nötron” denir.Protonlarla birlikte çeşitli atomların çekirdeklerini oluşturan, yaklaşık olarak proton ağırlığında ve elektrik yükü bakımından nötr durumda atom cisimciğidir.Bütün atomların çekirdeğini meydana getiren iki temel tanecikten yüksüz olanıdır. Kütlesi protonun kütlesine eşittir. “n” simgesi ile gösterilir.

  2.KATMAN:(YÖRÜNGE, ENERJİ DÜZEYİ):Elektronların belirli sayılarda bulunduğu ve hızla döndüğü yörüngelere ‘katman’ denir.Katmanlar çekirdeğin çevresinde bulunurlar.
  Elektron: Bütün atomlarda bulunan negatif(-) yüke sahip temel parçacığa ‘elektron’ denir.En küçük elektrik yük birimi ve atomu meydana getiren temel elemanlardan biridir.Atomun temel taneciklerinden en hafif olanıdır.Elektronlar,  çekirdek çevresindeki katmanlarda bulunur.Elektron,  çekirdeğin çevresinde dolanır ve çok hızlı hareket eder.Nötr atomlarda elektron sayısı proton sayısına eşittir. ‘e‘ simgesi ile gösterilir.

  İlgili resim

   

  • 24 gösterim
  • 1 cevaplar
  • 0 puan