Ebru Çetin Profili
Doçent
2766
Puan

Sorular
664

Cevap
458

 • Doçent 19 saat önce soruldu. Ders: Sosyal Bilgiler.

  SAKARYA SAVAŞI:Mustafa Kemal Atatürk, Yunanlara karşı savaşılan bu cepheye 18 Temmuz 1921 tarihinde bizzat gelerek gözlemlemiştir. Ordunun yeniden güçlendirilebilmesi için Sakarya’ya kadar çekilmesini söyleyen Atatürk Yunan ordularına karşı bir şans elde etmiştir. Bu cephede savaşırken Başkomutan unvanı alan Atatürk, 12 Ağustos 1921 günü bu unvanı ile ordunun başına geçmiştir.Türkiye Büyük Millet Meclisi Sakarya Zaferinden sonra 19 Eylül 1921’de Mustafa Kemal’e Mareşal rütbesi ve Gazi unvanını verdi.

  BAŞKOMUTANLIK MEYDAN MUHAREBESİ:Yunanlıların 10 Temmuz 1921 tarihinde başlattığı büyük bir taarruz neticesinde Türk ordusu Sakarya nehrinin doğusuna kadar çekilmek zorunda kalmıştı. Bu kötü ortamda TBMM başkanı Mustafa Kemal Atatürk üç ay süreyle geniş yetkiler ile başkomutan yapılmıştı. Sakarya zaferi kazanılıp Yunan ordusunun taarruz gücünün kırılmasından sonra bu yetki süresi uzatıldı. Mustafa Kemal Atatürk başkomutanlığındaki Türk ordusunun Yunan ordusunu Anadolu’dan atmak için başlattığı Büyük Taarruz’da en önemli zafer 30 Ağustos 1922 günü kazanıldı.

  Atatürk’ün Başkomutanlık sıfatını almış olması onun askeri alanda ne kadar büyük başarılara imza attığının göstergesidir. Yurdumuzu düşman işgalinden kurtarmış ve bizlere özgürlüğümüzü geri vermiştir. Liderlik özelliklerini kişiliğinde barındıran Mustafa Kemal Atatürk savaş meydanlarında da bu özelliğini en etkin biçimde kullanmıştır.İleri görüşlülüğü , vatanseverliği , çok cepheliliği , ümitsizliğe yer vermemesi askeri başarısı etkilemiştir. Vatanı savunmak için hiçbir fedakârlıktan kaçınmamıştır. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, asla ümitsizliğe düşmemiştir. İç ve dış düşmanların çok olmasına rağmen Milli Mücadeleyi başlatmıştır ve zaferler kazanmıştır.

  • 9 gösterim
  • 1 cevaplar
  • 0 puan
 • Doçent 22 saat önce soruldu. Ders: Sosyal Bilgiler.

  KARS ANLAŞMASI:(13 Ekim 1921):Sakarya Savaşı sonrası TBMM; Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan ile 13 Ekim 1921’de Kars Antlaşması’nı imzaladı. Bu antlaşmaya Sovyetler Birliği aracılık etti. Kars Antlaşması, Moskova Antlaşması’nın tekrarı niteliğinde, bir dostluk antlaşmasıdır.

  KARS ANTLAŞMASININ MADDELERİ:

  *İstanbul güvenli olduğu sürece boğazda ticaret yapılabilecek.

  *Azeri Türklerinin yoğun olarak yaşadığı Nahcıvan bölgesine özerklik verilecek.

  *Batum Gürcistan’a verilecek.

  *Antlaşma tarafları hiçbir şekilde birbirine zorla antlaşma imzalatmaya çalışmayacak.

  *Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan’a daha önce verilmiş olan kapitülasyonlar kaldırılacak.

  *Antlaşma tarafları, antlaşmadaki herhangi bir devletin tanımadığı antlaşmayı tanımayacak.

  *Her devlet kendi himayesindeki karşı devletin vatandaşlarına iyi davranacak, azınlık haklarını gözetecek.

  • 26 gösterim
  • 2 cevaplar
  • 0 puan
 • Doçent 22 saat önce soruldu. Ders: Sosyal Bilgiler.

  KARS ANLAŞMASI:(13 Ekim 1921):Sakarya Savaşı sonrası TBMM; Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan ile 13 Ekim 1921’de Kars Antlaşması’nı imzaladı. Bu antlaşmaya Sovyetler Birliği aracılık etti. Kars Antlaşması, Moskova Antlaşması’nın tekrarı niteliğinde, bir dostluk antlaşmasıdır.

  KARS ANTLAŞMASININ MADDELERİ:

  *İstanbul güvenli olduğu sürece boğazda ticaret yapılabilecek.

  *Azeri Türklerinin yoğun olarak yaşadığı Nahcıvan bölgesine özerklik verilecek.

  *Batum Gürcistan’a verilecek.

  *Antlaşma tarafları hiçbir şekilde birbirine zorla antlaşma imzalatmaya çalışmayacak.

  *Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan’a daha önce verilmiş olan kapitülasyonlar kaldırılacak.

  *Antlaşma tarafları, antlaşmadaki herhangi bir devletin tanımadığı antlaşmayı tanımayacak.

  *Her devlet kendi himayesindeki karşı devletin vatandaşlarına iyi davranacak, azınlık haklarını gözetecek.

  • 26 gösterim
  • 2 cevaplar
  • 0 puan
 • Doçent 1 gün önce soruldu. Ders: Sosyal Bilgiler.

  Ankara Savaşında Osmanlı Devleti’nin Yenilmesinin Nedenleri:
  *Osmanlı ordusundaki Anadolu beyliklerinin  askerlerinin   Timur’un ordusunun tarafına geçmesi,
  * Şehzadelere bağlı kuvvetlerin savaştan erken çekilmesi .
  *Osmanlıların teknik ve taktik konusunda yanılmaları.
  *Timur’un ordusunun sayı olarak fazla olması.
  *Timur ordusunun güçlü olması ve fillerle destekleniyor olması.

  • 11 gösterim
  • 1 cevaplar
  • 0 puan
 • Doçent 2 gün önce soruldu. Ders: Sosyal Bilgiler.

  BİRİNCİ KOSOVA SAVAŞI:(1389):. Kosova Savaşı 1389 yılında Osmanlı Devleti ile Haçlılar arasında  meydana gelmiştir.

  SEBEPLERİ:

  *1389’da Balkanlar’daki Osmanlı öncü birliklerinin Ploşnik’te Haçlılar tarafından yenilgiye uğratılmasından, Haçlıların cesaret alması.

  * Haçlıların Türkleri Balkanlardan atmak istemesi.

  *Osmanlıların Batı Trakya da ilerleyerek Sofya, Niş ve Manastır’ı almaları üzerine  Balkan devletlerinin teleşlanması.

  SONUÇLARI:

  *Türkleri Balkanlardan atma amacındaki  haçlı girişimi  başarısızlıkla sonuçlanmıştır.

  *Osmanlı ordusu ilk defa bu savaşta top kullanılmıştır.

  *Kuzey Sırbistan yolu Osmanlılara açıldı.

  *Tuna Nehrine kadar olan topraklar Osmanlı Devleti’nin eline geçmiştir.

  *Osmanlıların Balkanlar’da önemli bir güç olduğu ispatlandı.

  *Osmanlıların Balkanlar’daki durumu güçlendi

  *Türklerin İslam dünyasındaki önemi artmıştır.

  *Anadolu beylikleri bu savaş sırasında Osmanlı Devleti’ne yardım gücü göndermiştir.

  *Haçlı kuvvetleri ikinci defa mağlup edilerek Balkanlardaki fetihlere devam edilmiştir.

  *Savaş sonrasında, savaş meydanını gezen I. Murat bir Sırplı tarafından hançerlenerek öldürüldü.

  *I. Murat’ın şehit edilmesi üzerine Yıldırım Bayezid hükümdar olmuştur

  • 9 gösterim
  • 1 cevaplar
  • 0 puan
 • Doçent 2 gün önce soruldu. Ders: Sosyal Bilgiler.

  SIRPSINDIĞI SAVAŞI(1364):Osmanlı Devleti ile Haçlı ordusu arasında yapılmıştır.

  SEBEBİ:

  Osmanlı Devletinin  I. Murad döneminde Edirne ve Filibe’yi fethetmesi.

  Osmanlı Devleti’nin Trakya ve Balkanlar’da  hızlı ilerlemesinden Avrupa Devletlerinin rahatsız olması.

  SONUÇLARI:

  *Bu zaferden sonra, fetihlere devam edilerek İstanbul dışında Trakya’nın büyük kısmı Osmanlı egemenliğine alınmıştır.
  * Macarlarla Türkler ilk defa bu savaşta karşılaşmışlardır.
  *Makedonya ticaret yolları Türklere açılmıştır.
  * Haçlı ordusuna ilk önemli darbe indirilmiş ve Haçlıların Türkleri Balkanlardan atma konusundaki ilk girişimleri boşa çıkarılmıştır.
  *1565 yılında  bu zaferden sonra Edirne başkent yapılmıştır.

   

  • 20 gösterim
  • 1 cevaplar
  • 0 puan
 • Doçent 2 gün önce soruldu. Ders: Sosyal Bilgiler.

  Osmanlı Devleti’nin sıcak denizlere inmesi kolaylaştı.

  Karesi donanması Osmanlı Devleti’nin donanmasının temelini oluşturdu.

  Osmanlı stratejik toprak bütünlüğüne sahip oldu.

  Osmanlı deniz yollarını etkili kullanarak  askeri gücünü geliştirdi.

  Sıcak denizlere inme avantajının oluşması, siyasi gücünü artırdı.

  Osmanlıların Rumeli’ye geçiş imkanı kolaylaştı.

  Karesioğlulları’nın donanma komutanları Osmanlı Devleti’nin hizmetine girdi.

  Osmanlı Devleti deniz kuvveti olarak güçlendi, söz sahibi oldu.

  • 9 gösterim
  • 1 cevaplar
  • 0 puan
 • Doçent 3 gün önce soruldu. Ders: Sosyal Bilgiler.

  KOYUNHİSAR SAVAŞI:1302 yılında  Osmanlı Beyliği ile Bizans İmparatorluğu`nun arasında olmuştur.

  SEBEBİ:Osmanlıların İzmit’e yaklaşmalarından korkuya kapılan Bizans tekfurlarının anlaşarak Osmanlılar üzerine yürümesi.

  SONUÇLARI:

  *Osmanlı Beyliği gücünü Bizanslılara göstermiştir.
  *Osmanlılar Bizans tekfurlarının güçlü ordusunu yenerek zaten zayıflamış olan Bizans’ın gücünü iyice zayıflatmıştır.
  *Bursa’nın kuzeyi hariç diğer yerler Osmanlı’nın himayesine girmiştir.
  *Osman Gazi savaşı kazanması ile ününe ün katmış, çevrede yaşayan beyliklerden gönüllüler Osman Gazi komutasındaki orduya katılmışlardır.

  *Paralı askerlere karşı zafer kazanan Osman Gazi için önemli savaşlardandır.

  *Koyunhisar Savaşı’dan sonra Bursa kuşatıldı ve İzmit yolu Türklere açılmış oldu.

  *Koyunhisar Savaşı, ilk Osmanlı-Bizans savaşıdır.

  • 17 gösterim
  • 1 cevaplar
  • 0 puan
 • Doçent 5 gün önce soruldu. Ders: Fen ve Teknoloji.

  BENZER ÖZELLİKLERİ:

  *Aynı doğrultuda ve zıt yönde etki eden kuvvetlerden oluşur.

  *Birden fazla kuvvetten oluşur.

  FARKLI ÖZELLİKLERİ

  *Dengelenmiş kuvvette bileşke kuvvet 0’dır.Dengelenmemiş kuvvetin bileşkesi sıfırdan farklı bir değer alır.

  *Dengelenmiş kuvvet etkisindeki cisimler, önceki hareketini yapmaya devam ederler.Dengelenmemiş kuvvetin etkisindeki cisimler süratini veya hareket yönünü değiştirirler.

  *Dengelenmiş kuvvetlerin aksine dengelenmemiş kuvvetler her zaman harekette değişikliğe yol açar.

   

  • 33 gösterim
  • 1 cevaplar
  • 0 puan
 • Doçent 5 gün önce soruldu. Ders: Fen ve Teknoloji.

  Bileşke kuvvet ikiye ayrılır:

  1.AYNI DOĞRULTULU AYNI YÖNLÜ KUVVETLERDE BİLEŞKE KUVVET:Bir cisme etki eden doğrultuları ve yönleri aynı kuvvetlerin bileşkesini bulmak için kuvvetler toplanır. Cisim, bileşke kuvvetin yönünde hareket eder.ÖRNEK:Arabayı itmek ve köpeklerin kızak çekmesi .

  2.AYNI DOĞRULTULU ZIT YÖNLÜ KUVVETLERDE BİLEŞKE KUVVET:Doğrultuları aynı, yönleri zıt olan kuvvetlere zıt yönlü kuvvetler denir. Bir cisme etki eden doğrultuları aynı  yönleri zıt ise, kuvvetlerin bileşkesini bulmak için kuvvetler çıkarılır. Bileşke kuvvetin yönü büyük kuvvetin yönüdür. Cisim, büyük kuvvetin yönüne doğru hareket eder.ÖRNEK:Halat çekme oyununda grupların birbirlerine uyguladığı kuvvetler.

  • 19 gösterim
  • 1 cevaplar
  • 0 puan