Ebru Çetin Profili

1940
Puan

Sorular
507

Cevap
230

 • 5 gün önce soruldu. Ders: Fen ve Teknoloji.

   

  Uygun aydınlatma, gözü yormayan, kamaşma yapmayan, aydınlatılacak ortam için doğru renkte ve mik­tarda seçilmiş ışık kaynağı kullanılarak yapılan ışıklandırmadır. Uygun aydınlatmada, kullanılan ışık kaynağının parlaklığı, yeri, çeşidi önemlidir. Işığın yeterince parlak olma­sı ve sadece aydınlatılacak yere yönlendirilmesi uygun aydınlatmayı sağlar.

  Uygun Aydınlatma Nasıl Olmalı?

  İyi bir aydınlatma için, aydınlatmanın yeterli yeğinlikte olması tek koşul değildir. Bunun yanında, bir işyerinin aydınlatma düzeni başka koşulları da içermelidir. Bu koşullar şöyle sıralanabilir:

  1. Kullanılan ışığın niteliği uygun olmalıdır : Uzmanlar, en iyi ışığın beyaz ışık (gün ışığı) olduğunu belirtmektedir. Bu nedenle beyaz ışıktan, olanaklar elverdiğince yararlanmak gerekir.

  2. Aydınlatma tekdüze olmalıdır : Çalışılan yüzeyin her yanındaki aydınlatma düzeyi eşit olmalıdır. Tek düzelik sağlanmazsa, göz değişik aydınlatma düzeylerine kendini uyumlamak için çaba harcayacağından çabuk yorulacaktır.

  3. Aydınlatma durağan olmalıdır : Aydınlatmanın diğer bir koşulu durağan, yani sabit olmasıdır. Işık kaynağı titreşim yapmamalıdır. Titreşime, ışık kaynağının parlaklığındaki hızlı değişme sebep olduğundan, göz bu hızlı değişikliklere uyabilmek için aşırı çaba harcar ve çabuk yorulur.

  4. Aydınlatma göz kamaşmasına neden olmamalıdır: Işık kaynağının, göz kamaşmasına neden olmaması için, görme alanı içine düşen ışık kaynaklarının maskelenmesi gerekir. Bu maskelenmenin, lambayı tamamen kaplayacak biçimde olmasına özen gösterilmelidir.

  5. Çalışılan yüzeye gölge düşmemelidir : Çalışılan yüzeyde görmeyi güçleştirecek aşırı gölgelerin oluşmaması için ışık kaynaklarının doğru yerleştirilmesi, ayrıca ışık kaynaklarının ışığın bir kısmını tavana ve duvarların üst bölgelerine dağıtacak türde lambalıkların içine konması gerekir.

  • 78 gösterim
  • 1 cevaplar
  • 0 puan
 • 5 gün önce soruldu. Ders: Bilgisayar.

  Sayfanın sağ üst köşesinde kendi profilinizin yan tarafındaki ok işaretine tıklayın.Açılan sayfada kullanıcı profiline tıklayın.Biraz altta düzenleye tıklayın.Açılan sayfada yeni avatar yükleye tıklayın.İstediğiniz fotoğrafınızı seçin.Gerekli bilgileri doldurduktan sonra profil güncelleye tıklayın.

  • 63 gösterim
  • 1 cevaplar
  • 0 puan
 • 6 gün önce soruldu. Ders: Fen ve Teknoloji.

  Gelen ışın ile ayna arasındaki açı 30 derece olduğundan gelme açısı 90-30=60 derecedir.Gelme açısı=Yansıma açısı olduğundan yansıma açısı da 60 derecedir.Gelme açısı  ile yansıma açısını toplarsak 60+60=120 derecedir.Yani gelen ışın ile yansıyan ışın arası 120 derecedir.

  • 59 gösterim
  • 1 cevaplar
  • 0 puan
 • 6 gün önce soruldu. Ders: Tarih.

  Öğretim birliği” ülkemizdeki tüm eğitim kurumlarının aynı programa göre eğitim vermesidir. Aynı kanunlara tabi olması ve aynı şekilde denetlenmesi demektir. “Öğretim birliği” Türkiye Cumhuriyetinde 3 Mart 1924 tarihinde “Tevhidi Tedrisat Kanunu”  ile sağlanmıştır. Bu kanunla ülkedeki tüm eğitim kurumları Milli Eğitim Bakanlığına bağlanarak aynı şekilde eğitim vermeye başlamıştır.

   

  Bu cevap tarafından kabul edildi dersvakti. 3 gün önce Kazanılan 15 puan.

  • 28 gösterim
  • 1 cevaplar
  • 0 puan
 • 6 gün önce soruldu. Ders: Tarih.

  Egemenliğin kaynağının millete ait olduğunu kabul eden devlet şekline ‘CUMHURİYET’ denir. Yönetimin özelliği, seçim esasına dayanan bir yönetim oluşudur. Seçimin, gerek seçme gerekse seçilme hakkı açısından belli bir kişiye, belli bir gruba, belli bir sınıfa ait olmayıp; bütünüyle millete ait olmasıdır.
  Cumhuriyet akla, mantığa, bilime, toplumun gereklerine ve ihtiyaçlarını gidermeye en uygun ve insana değer veren bir devlet yönetim biçimidir.  İnsanın, dolayısıyla toplumun gelişme ortamını hazırlayan, koruyan en iyi yönetim biçimidir.Kısaca cumhuriyet halkın kendi kendini yönetmesidir.Eşitlik,özgürlük,adalet temellerine dayalı demokratik bir yönetim şeklidir.

  Bu cevap tarafından kabul edildi dersvakti. 3 gün önce Kazanılan 15 puan.

  • 21 gösterim
  • 1 cevaplar
  • 0 puan
 • 6 gün önce soruldu. Ders: Tarih.

  Millî ekonominin kurulması amacıyla 17 Şubat 1923’te İzmir’de I. Türkiye İktisat Kongresi toplandı. Ekonomiyi güçlendirmek için alınan kararlar Türkiye İktisat Kongresi’nin sonunda Misakı iktisadi (Ekonomi Andı) adıyla yayımlanmıştır.

  Buna göre;

  • Hammaddesi yurt içinden temin edebilen sanayi dalları kurulmalıdır.
  • El işçiliği ve küçük imalattan süratle fabrikaya ve büyük işletmeye geçilmelidir.
  • Sanayi teşvik edilmelidir.
  • Demiryolu yapımına önem verilmelidir.
  • Devlet, özel sektör tarafından gerçekleştirilemeyen yatırımlara öncülük edecektir.
  • Yerli malı kullanımı ve tasarrufa özen gösterilmelidir.
  • İşletmelere kredi sağlayacak bankalar kurulmalıdır.

  Bu cevap tarafından kabul edildi dersvakti. 3 gün önce Kazanılan 15 puan.

  • 18 gösterim
  • 1 cevaplar
  • 0 puan
 • 6 gün önce soruldu. Ders: Tarih.

   

  Ülkemizin bugünkü haritasında İstanbul ve Trakya ile Anadolu’nun tamamı Türk yurdudur. Ancak Sevr Antlaşması’nda İstanbul Türklere verilmiş olmakla birlikte antlaşma şartlarına uymazsak elimizden  alınacağı belirtilmiştir. Ayrıca Karadeniz Bölgesi ile İç Anadolu’nun bir kısmı dışında Türk yurdu işgal edilecekti.
  Aşağıdaki haritadan inceleyiniz.

  RE: Ülkemizin bugünkü haritası ile Sevr Antlaşması’nın çizdiği haritayı karşılaştırarak aradaki farklılıklar

  Bu cevap tarafından kabul edildi dersvakti. 3 gün önce Kazanılan 15 puan.

  • 22 gösterim
  • 1 cevaplar
  • 0 puan
 • 6 gün önce soruldu. Ders: İngilizce.

  İngilizce bir kelime olan ‘hello’nun Türkçe karşılığı’ merhaba’dır.

  • 18 gösterim
  • 1 cevaplar
  • 0 puan
 • 6 gün önce soruldu. Ders: Tarih.

  ATATÜRK’ÜN TÜRK TOPLUMUNU ÇAĞDAŞLAŞTIRMAK AMACIYLA YAPTIĞI İNKILAPLAR

  • Cumhuriyet’in İlan Edilmesi (29 Ekim 1923)
  • Türk Medeni Kanunu’nun Kabulü
  • Yeni Türk Harflerinin Kabulü
  • Türk Tarih Kurumu’nun Kurulması
  • Türk Dil Kurumu’nun Kurulması
  • Halifeliğin Kaldırılması (3 Mart 1924)
  • Saltanatın Kaldırılması
  • Şapka Kanunu’nun Kabulü
  • Miladi Takvimin Kabulü
  • Soyadı Kanunu’nun Kabulü
  • Türk Kadınına Seçme – Seçilme Hakkının Verilmesi
  • İstanbul Üniversitesi’nin Açılması

  Bu cevap tarafından kabul edildi dersvakti. 3 gün önce Kazanılan 15 puan.

  • 27 gösterim
  • 1 cevaplar
  • 0 puan
 • 6 gün önce soruldu. Ders: Tarih.

  17 Şubat 1926 tarihinde TBMM’de İsviçre Medeni Kanunu esas alınarak hazırlanan Türk Medeni Kanunu kabul edildi. Medeni kanuna ile yeni, çağdaş ve modern bir aile düzeni oluşturuldu.

  Türk Medeni Kanununa göre;

  • Türk kadınına istediği mesleği seçme ve istediği meslekte çalışma hakkı verildi.
  • Tek kadınla evlilik esası getirildi.
  • Resmi nikah zorunluluğu getirildi.
  • Miras ve şahitlik konusunda kadın ve erkek eşitliği sağlandı.

  Bu cevap tarafından kabul edildi dersvakti. 3 gün önce Kazanılan 15 puan.

  • 32 gösterim
  • 1 cevaplar
  • 0 puan