Ebru Çetin Profili

2115
Puan

Sorular
507

Cevap
296

 • Tarih: Temmuz 31, 2017 soruldu. Ders: Tarih.

  ERZURUM KONGRESİNİN ÖNEMİ

  1.Mustafa Kemal’in sivil olarak görev aldığı ilk yerdir.

  2.İlk kez milli sınırlardan bahseden ve Türk vatanı olan toprakların parçalanamaz olduğunu açıklayan  bir kongredir.

  3.Manda ve himaye reddedilerek, ilk kez ulusal egemenliğin koşulsuz olarak gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.

  4.Toplanış şekli bakımından bölgesel, aldığı kararlar bakımından milli bir kongredir.

  5.İlk defa geçici bir hükümetin kurulacağından bahseden bir kongredir.

  6.İlk kez başkanlığını Mustafa Kemal’in yaptığı 9 kişilik bir ‘temsil heyeti’ bir hükümet gibi görev yapacaktır.

  7.Sivas Kongresi’ne bir ön hazırlık çalışması niteliğinde bir kongredir.

  8.Yunanlılara karşı Batı Anadolu’da mücadele veren Kuvay-ı Milliye için büyük moral etkisi yapan bir kongredir.

  9.Milli Meclisin derhal toplanması  ve hükümetin meclis denetimine girmesi kararlaştırılmıştır.(Mebusan Meclisi)

  10.Doğu Anadolu Müdafa-i Hukuk Cemiyeti’nin girişimiyle bölgedeki Ermeni tehlikesine karşı toplanmış bir kongredir.

  • 75 gösterim
  • 1 cevaplar
  • 0 puan
 • Tarih: Mayıs 29, 2017 soruldu. Ders: Fen ve Teknoloji.

  Maddeler elektrik yükünü iletme yeteneklerine göre sınıflandırılırlar. Buna göre elektrik yüklerini iletebilen maddelere ‘İLETKENLER’, elektrik yüklerini iletemeyen maddelere ‘YALITKANLAR’ denir.Maddeler ister  katı ,ister sıvı ,isterse gaz olsun her şekilde iletken ve yalıtkan madde olarak kullanılabilirler.

  1.İLETKEN MADDELER:Bu maddeler elektrik akımını iletebilirler.Atomların dış yörüngesindeki elektronlar atoma zayıf olarak bağlıdır.Isı, ışık ve elektriksel etki altında kolaylıkla atomdan  ayrılırlar.Metaller iyi iletken ve kötü iletken olarak gruplara ayrılırlar.Örneğin bakır tam saf olarak elde edilemediğinden altın ve gümüşe göre kötü iletken olmasına rağmen,bol ve ucuz olduğundan en çok kullanılan metaldir.

  İletken Katı Maddeler

  • Bakır
  • Altın
  • Gümüş
  • Demir
  • Alüminyum
  • Çelik
  • Magnezyum
  • Nikel
  • Krom

  İletken Sıvı Maddeler

  • Limonlu Su
  • Tuzlu Su
  • Asitli su
  • İletken Gazlar

   Flerosan Lambalar

  Neon Lambalar

  2.YALITKAN (DİELEKTRİK ) MADDELER:Bir  elektrik akımı taşıyabilecek serbest elektronları olmayan, bir elektrik alanıyla kutuplanma özelliği taşıyan,elektrik iletkenliği sıfır veya çok zayıf olan iletken veya maddelerdir.Özdirençleri çok yüksek olduğundan elektrik akımlarını ancak güçlükle geçirebilen maddeler için kullanılır.Yalıtkanlarda elektronlar bir molekülden diğerine güçlükle geçer.

  Yalıtkan Maddelerin Sınıflandırılması

  • Tabiî yalıtkanlar
  • Tabiî organik yalıtkanlar
  • Katı sentetik yalıtkanlar
  • Sıvı yalıtkanlar
  • Gaz yalıtkanlar
  • Ekolastik yalıtkanlar
  • YALITKAN MADDELERE ÖRNEKLER:
  • Cam
  • Plastik tarak
  • Mouse pad
  • Televizyon plastik kasası
  • Karbon
  • Şekerli su
  • Kitap
  • Kağıt
  • Halı
  • Ayakkabı
  • Odun
  • İp
  • Çakmak
  • 457 gösterim
  • 1 cevaplar
  • 0 puan
 • Tarih: Mayıs 28, 2017 soruldu. Ders: Biyoloji.

  KOLONİ:Aralarında iş bölümü yapılan tek hücreli organizmaların bir araya gelerek topluluk oluşturmalarına ‘koloni’ denir.Her hücre bireysel yeteneklerini korur.Koloni dağılacak olursa hücreler yaşamlarına bağımsız olarak devam edebilir.En basiti ‘GONİUM’ en gelişmişi ‘VOLVOKS’tur.

  1.GONİUM KOLONİSİ:4-6 hücreli kolonilerdir.Hücreler arası iş bölümü yoktur.Hücre koloniden ayrılıp bağımsız yaşayabilir.

  2.PANDORİNA KOLONİSİ:8,16,32’li hücre kolonileri şeklindedir.Hücrelerde özelleşme ve iş bölümü yoktur.Her hücre bireysel yeteneğini korur.Koloninin dağılması durumunda hücreler yaşamlarına bağımsız olarak devam edebilir.

  3.WOLVOKS KOLONİSİ:1000 ile 3000 arası hücreden oluşan koloniler şeklindedir.Hücreler arasında farklılaşma görülür.Hücreler arasında iş bölümü vardır.Hücreler bağımsız değildir, aralarında stoplazmik bağlantılar taşır.Wolvoks kolonisi 3 tip hücreden oluşur:

  a.Dış ön kısımdaki hücreler b.Dış arka kısımdaki hücreler c.İç kısımdaki hücreler

  • 292 gösterim
  • 1 cevaplar
  • 0 puan
 • Tarih: Mayıs 27, 2017 soruldu. Ders: Tarih.

  Büyük Selçuklu Devleti ile Bizans İmparatorluğu arasında 26 Ağustos 1071 tarihinde gerçekleşen savaşa MALAZGİRT SAVAŞI denir.Büyük Selçuklu hükümdarı Alparslan ile Bizans İmparatoru  4. Romen Diyojen arasında gerçekleşen savaşı Büyük Selçuklu Devleti kazanmıştır.Malazgirt Savaşıyla Anadolu’nun kapıları Türklere kesin bir şekilde açılmıştır.Türk birlikleri Anadolu’ya girmeye başlamıştır.

  • 234 gösterim
  • 1 cevaplar
  • 0 puan
 • Tarih: Mayıs 16, 2017 soruldu. Ders: Bilgisayar.

  Bu site herhangi bir dersle ilgili sorularınızın cevaplandığı bir sitedir.Soru sormak istediğinizde kullanabilirsiniz.

  • 304 gösterim
  • 1 cevaplar
  • 0 puan
 • Tarih: Mayıs 12, 2017 soruldu. Ders: Fen ve Teknoloji.

  Ay’ın dolanma hareketi 3 tanedir:

  1.Kendi etrafında dönüşü.

  2.Dünya etrafında dönüşü.

  3.Dünya ile birlikte Güneş etrafında dönüşü.

  NOT:Ay’ın kendi etrafında dönme süresi ile Dünya etrafında dönme süresi eşittir ve 29,5 gündür.Bu sebeple Dünya’dan Ay’ın hep aynı yüzü görülür.Ay kendi etrafında yavaş, Dünya etrafında hızlı döner.Ay kendi etrafında ve Dünya’nın etrafında batıdan doğuya doğru döner.Ay kendi etrafında dönerken ve Dünya’nın etrafında dolanırken  Güneş’in etrafında da dönmüş olur. Ay’ın Dünya’nın etrafında dönmesi sonucu Ay’ın evreleri oluşmuştur.

  1.YENİAY       2.İLKDÖRDÜN   3.DOLUNAY     4.SONDÖRDÜN

  • 308 gösterim
  • 2 cevaplar
  • 0 puan
 • Tarih: Mayıs 3, 2017 soruldu. Ders: Fizik.

  Elektrik ve ısının aynı güç santralinden sağlanmasına ‘bileşik ısı güç üretimi’ (kojenerasyon) denir.Yani enerjinin hem elektrik hem de ısı formlarında  birlikte üretilmesidir.Bu uygulamanın amacı güç üreten makinelerin çevreye attığı ısıdan yararlanmaktır.Buhar santralleri, gaz türbinleri, disel veya doğal gaz motorları güç üreticilerdir.Bileşik ısı güç üretiminin amacı birincil enerjiden daha etkin yararlanmaktır.Az yakıt kullanıldığı için karbondioksit ve diğer emisyonlar azaltılarak sera etkisi hafifletilmiştir.Ülkemizde bileşik ısı güç enerjisi endüstride kullanılmaktadır.Türkiye’nin  yaklaşık %20 ‘sini bileşik ısı güç santralleri oluşturmaktadır.

   

  Buhar türbinlerinin çalışma mantığı kısaca şöyledir:

  ► Kömür, nükleer, doğalgaz gibi fosil yakıtların yanmasıyla su yüksek derece sıcaklıklarda ısıtılarak buhar haline dönüştürülür. Elde edilen kızgın buhar izole boru sistemleri ile türbin kanatlarının olduğu kısma girer. Çok kızgın ve hareket ettirme potansiyeli oldukça yüksek olan basınçlı buhar türbin kanatlarını döndürür ve mekanik bir enerji oluşturulur. Buhar türbininden elde edilen mekanik enerji genellikle, türbine bir dişli kutusu aracılığıyla bağlanan generatör yardımıyla elektrik enerjisine çevrilirken (Turbo-generatör grubu) bazen de bir pompanın tahrikinde de kullanılabilmektedir. (Turbo-pompa grubu).
  Gaz tribünlerinin  çalışma prensibi ise kısaca şöyledir;

  Türbin ve kompresör bir mille birleştirilmiş olup, türbin aynı zamanda kompresörü çalıştırır. Sıkıştırma ve genişleme basınçları oranları hemen hemen aynıdır. Türbine giren gaz yüksek sıcaklıktadır ve genişlemesi sonucu, sıkıştırma için gerekli olandan daha fazla iş ortaya çıkar. Bu fazlalık motorda kullanılır.

  • 320 gösterim
  • 1 cevaplar
  • 0 puan
 • Tarih: Nisan 25, 2017 soruldu. Ders: Geometri.

   

   

   

  • 385 gösterim
  • 1 cevaplar
  • 0 puan
 • Tarih: Nisan 24, 2017 soruldu. Ders: Fizik.

  TORNAVİDA :Plastik sap kısmı yalıtkan, metal sivri ucu iletkendir.

  PENSE:Metalden yapılmış makas gibi olan kısmı iletken,plastikten yapılmış tutma bölümü yalıtkandır.

  KONTROL KALEMİ:Metal sivri ucu iletken,tutacak plastik kısmı yalıtkandır.

  BİRÇOK TAMİR ALETİNİN TUTACAK KISMI YALITKAN MALZEMELER OLAN TAHTA VE PLASTİKTEN YAPILMIŞTIR.SEBEBİ ELEKTRİĞİ İLETMESİNİ ÖNLEYEREK İNSAN HAYATINI RİSKE ATMAMAKTIR.ELEKTRİKLİ ALETLERİN DIŞ KISMI YALITKAN OLAN PLASTİK MADDEDEN YAPILMIŞTIR.KABLOLARI İSE İLETKEN OLDUĞU İÇİN İÇ KISIMDA YER ALMAKTADIR.

  • 350 gösterim
  • 4 cevaplar
  • 0 puan
 • Tarih: Nisan 24, 2017 soruldu. Ders: Fizik.

  CAM:5 çeşit cam türü vardır.

  1)SODA KLASİK CAM:Ampul ,floresan ,pencere üretiminde kullanılır.

  2)KURŞUN(KRİSTAL) CAM:X ışınlarından korunmak için kullanılır.

  3)BOROSİLİKAT CAM:Labaratuvar camı,mutfak eşyası,büyük boyutlu aynalarda kullanılır.

  4)ALİMÜNOSİLİKAT CAMI:Termometre, yanma tüpleri, ateşle temas eden her üründe kullanılır.

  5)SİLİSYUM CAMI:UV lambaları ile mikrop öldürücü özel lambaların yapımında kullanılır.

  PLASTİK:1)POLİETİLEN:Mutfak eşyaları,oyuncaklar, kablolar, poşetler.

  2)POLİPROPİLEN:Yiyecek ambalajları,otomotiv sanayi.

  3)POLİSTİREN:Ambalaj köpüğü, köpük bardak ,tabak,CD kutuları.

  4)POLYESTER:Elyaf, tekstil.

  5)POLYAMİD:Diş fırçası kılı,misina.

  6)PVC:Boru, cam çerçevesi.

  7)ABS:Elektronik aletlerin plastik aksamı.

  8)PET:İçecek şişeleri,mikrodalga ambalajı.

  PORSELEN:Süs eşyaları, mutfak eşyaları, diş protezleri, büst ve heykel.

  BAKALİT:Elektrikli eşyaların yapımı, mayın yapımı,telefon ve dolma kalem yapımı, elektrik tesisat parçalarının yapımı.

   

  • 336 gösterim
  • 1 cevaplar
  • 0 puan