Erhan Yürek's Profile
Doçent
2377
Points

Questions
175

Answers
813

 • Doçent Asked 1 day ago in Sosyal Bilgiler.

  *Devlet yönetimini, ele geçiren kişi bütün Türkleri buyruğunda toplayabiliyordu.

  *Destanda Oğuz Kağan Cesareti ve kahramanlığı ile Türklerin lideri olmuştur.

  *Ülkenin toprakları çocuklar arasında pay ediliyordu.

  *Kağanın yanında danışmanlık yapan bilim ve ilim adamı bulunmaktadır.

  *Kağanlar devlet yönetimlerinde bu bilge kişilere danışmaktadır.

  *Türkler at ve ok çok önemli unsurdur.

  *Türklerin hayatlarında savaşmanın ve hızlı hareketin çok önemli olduğunu göstermektedir.

  *Kağan işlerini Kurultay ile yönetmekte önemli kararlarını burada almaktadır.

  *Destan Türklerde şenlik eğlence ve kutlamaların çok yaygın olduğunu  göstermektedir.

  • 8 views
  • 1 answers
  • 0 votes
 • Doçent Asked 2 days ago in Tarih.

  Sakarya Meydan Savaşı ve Büyük Taarruz ‘un Kazanılmasında Mustafa Kemal’in Rolü:

  SAKARYA SAVAŞI:Mustafa Kemal Atatürk, Yunanlara karşı savaşılan bu cepheye 18 Temmuz 1921 tarihinde bizzat gelerek gözlemlemiştir. Ordunun yeniden güçlendirilebilmesi için Sakarya’ya kadar çekilmesini söyleyen Atatürk Yunan ordularına karşı bir şans elde etmiştir. Bu cephede savaşırken Başkomutan unvanı alan Atatürk, 12 Ağustos 1921 günü bu unvanı ile ordunun başına geçmiştir.Türkiye Büyük Millet Meclisi Sakarya Zaferinden sonra 19 Eylül 1921’de Mustafa Kemal’e Mareşal rütbesi ve Gazi unvanını verdi.

  BAŞKOMUTANLIK MEYDAN MUHAREBESİ:Yunanlıların 10 Temmuz 1921 tarihinde başlattığı büyük bir taarruz neticesinde Türk ordusu Sakarya nehrinin doğusuna kadar çekilmek zorunda kalmıştı. Bu kötü ortamda TBMM başkanı Mustafa Kemal Atatürk üç ay süreyle geniş yetkiler ile başkomutan yapılmıştı. Sakarya zaferi kazanılıp Yunan ordusunun taarruz gücünün kırılmasından sonra bu yetki süresi uzatıldı. Mustafa Kemal Atatürk başkomutanlığındaki Türk ordusunun Yunan ordusunu Anadolu’dan atmak için başlattığı Büyük Taarruz’da en önemli zafer 30 Ağustos 1922 günü kazanıldı.

  Atatürk’ün Başkomutanlık sıfatını almış olması onun askeri alanda ne kadar büyük başarılara imza attığının göstergesidir. Yurdumuzu düşman işgalinden kurtarmış ve bizlere özgürlüğümüzü geri vermiştir. Liderlik özelliklerini kişiliğinde barındıran Mustafa Kemal Atatürk savaş meydanlarında da bu özelliğini en etkin biçimde kullanmıştır.İleri görüşlülüğü , vatanseverliği , çok cepheliliği , ümitsizliğe yer vermemesi askeri başarısı etkilemiştir. Vatanı savunmak için hiçbir fedakârlıktan kaçınmamıştır. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, asla ümitsizliğe düşmemiştir. İç ve dış düşmanların çok olmasına rağmen Milli Mücadeleyi başlatmıştır ve zaferler kazanmıştır.

  • 8 views
  • 1 answers
  • 0 votes
 • Doçent Asked 2 days ago in Tarih.

  MUDANYA ATEŞKES ANTLAŞMASI  (11 Ekim 1922):Türk ordusu Boğazlar, İstanbul ve Trakya’yı geri almak için  harekete geçti. Bunun üzerine İtilaf Devletleri ateşkes görüşmelerine başlama isteklerini TBMM’ye bildirdiler. Büyük Taaruzdan sonra telaşa düşen İngilizlerin isteği üzerine, 11 Ekim 1922’de Mudanya Ateşkes Antlaşması imzalandı.3 Ekim’de Mudanya’da başlayan ateşkes görüşmelerine Türk temsilcisi olarak İsmet Paşa gönderildi. Görüşmelere İngiltere, Fransa, İtalya ve Türkiye katılmış, Yunan temsilcileri görüşmelere katılmamıştı. Yunanistan sonradan ateşkes metnini imzaladı.

  MUDANYA ATEŞKES ANTLAŞMASININ MADDELERİ:

  *Sözleşmenin yürürlüğe girmesi üzerine Türk-Yunan silahlı kuvvetleri arasındaki çarpışmalar durdurulacaktır.

  *Bu sözleşmenin yürürlüğe girmesinden sonra Yunan kuvvetleri, Doğu Trakya’dan çekilecektir.

  *Doğu Trakya’nın Yunan askerleri tarafından boşaltılması bu ateşkesin yürürlüğe girmesini izleyen ilk on beş gün içinde gerçekleştirilecektir. Otuz gün içinde de bölge Türk mensuplarına bırakılacaktır.

  *TBMM Hükümeti’ne devredilen yerlerin güvenliğini sağlamak için ulusal jandarma güçleri gönderilecektir. Subaylar da dâhil olmak üzere jandarma gücü sekiz bin kişi olacaktır.

  *İstanbul ve Boğazlar, TBMM Hükümeti’ne bırakılacaktır.

  *TBMM Ordusu, Barış konferansına kadar hatta konferans süresince Çanakkale ve Kocaeli bölgesinde belirlenen bir çizgide duracaktır.

  *İtilaf Devletleri askerleri barış yapılıncaya kadar İstanbul’da kalacaktır.

  • 25 views
  • 1 answers
  • 0 votes
 • Doçent Asked 3 days ago in Tarih.

  KOMUTANLAR

  Mareşal Mustafa Kemal ATATÜRK – Başkomutan

  Mareşal Fevzi ÇAKMAK

  Orgeneral Cevat ÇOBANLI

  Orgeneral Yakup Şevki SÜBAŞI

  Orgeneral Fahrettin ALTAY

  Orgeneral Fahrettin ALTAY

  Kazım Karabekir Paşa

  İsmet İNÖNÜ

  Ali Fuat CEBESOY

  SİVİLLER

  Yörük Ali Efe

  Sütçü İmam

  Gazeteci Hasan Tahsin

  Halide Edip ADIVAR

  Kara Fatma

  Nene Hatun

  Şerife Bacı

  Binbaşı Ayşe

  Tayyar Rahime

  Nezahat Onbaşı

   

   

  • 15 views
  • 1 answers
  • 0 votes
 • Doçent Asked 3 days ago in Sosyal Bilgiler.

  KARS ANLAŞMASININ ÖNEMİ:

  *Ardahan’ın tamamı Türkiye’ye verildi.

  *Misakı Millî sınırları içindeki Batum’un Gürcistan’da kalacağı kesinleşti.

  *Kars Antlaşması ile doğu sınırlarımız kesinlik kazandı.

  *Türkiye’nin doğu sınırları güvenceye kavuştu.

  *Daha önce imzalanan Gümrü Antlaşması ile Türkiye’ye bırakılan toprakların durumu kesinleşti.

  *Azerbeycan, Gürcistan ve Ermenistan’la olan sorunlar çözümlenmiştir.

  *Doğu sınırımızın güvenliği sağlandıktan sonra bölgedeki kuvvetlerimiz batıya kaydırıldı.

  *Misak-ı Milli’den verilen taviz kesinleşti.

  *Nahcivan özerklik kazandı.

  • 25 views
  • 1 answers
  • 0 votes
 • Doçent Asked 3 days ago in Sosyal Bilgiler.

  Anadolu Hisarı’nın Yapılmasındaki Amaç:

  *Osmanlı Devleti’nin  İstanbul’un fethini  gerçekleştirmek istemesi.

  *Osmanlı Devleti’nin  boğazı  kontrol altında tutmak istemesi.

  *İstanbul’un kuşatma altında tutulması.

  *İstanbul’a batıdan gelecek yardımların engellenmek istenmesi.

   

   

   

  • 13 views
  • 1 answers
  • 0 votes
 • Doçent Asked 3 days ago in Sosyal Bilgiler.

  ANKARA SAVAŞININ ÖNEMİ:

  *İlk ve son kez bir Osmanlı hükümdarının  esir düştüğü savaştır.

  *Osmanlı devleti parçalanma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

  *Osmanlıların Avru­pa’da ilerleyişi gecikti.

  *Osmanlı Devleti, 11 yıl sürecek Fetret devrine girdi.

  • 14 views
  • 1 answers
  • 0 votes
 • Doçent Asked 4 days ago in Sosyal Bilgiler.

   

  BİRİNCİ KOSOVA SAVAŞININ ÖNEMİ:

  *Osmanlı ordusu ilk defa Kosova  Savaşında top kullanılmıştır.

  *Kosova Savaşı Balkan Yarımadası’nın geleceğini belirlemiştir.

  *1.Kosova Savaşı Balkanlarda tutunabilmek için Osmanlı Devletinin yaptığı savaşların en  önemlilerindendir.

  * 1.Murat savaş meydanını gezerken bir Sırplı tarafından şehit edilmiştir.

  *1.Murad’ın oğlu Bayezid   Kosova  Savaşında  gösterdiği ustalık ve çabukluk sebebiyle ‘yıldırım’ unvanını almıştır.

  • 8 views
  • 1 answers
  • 0 votes
 • Doçent Asked 4 days ago in Sosyal Bilgiler.

  SIRPSINDIĞI SAVAŞININ ÖNEMİ:

  *İstanbul’un fethedilmesine bir adım daha yaklaşılmış oldu.

  *Osmanlıların Balkanlar üzerindeki ilerleyişi hızlanmıştır.

  *Osmanlı Devletine karşı, Avrupa Devletleri tarafından oluşturulan Haçlı ordusunun Osmanlı ile yaptığı ilk savaştır.

  *Makedonya’nın ticaret yolları Türklere tamamen açılmıştır.

  *Bu zaferden sonra Edirne başkent yapılmıştır.

  • 24 views
  • 1 answers
  • 0 votes
 • Doçent Asked 4 days ago in Sosyal Bilgiler.

  MALTEPE(PELEKANON) SAVAŞI(1329):1329 yılında, Bizans imparatorluğu  ile Osmanlı hükümdarı Orhan Bey arasında yapılmıştır.

  SEBEBİ:Osmanlı Devleti’nin Kocaeli Yarımadasındaki fetihleri ve İznik’i kuşatmaları.

  SONUÇLARI:

  Savaş, Osmanlıların zaferiyle sonuçlandı.

  O güne kadar dikkat çekmeyen Osmanlılar ön plana çıktı.

  Maltepe savaşından sonra İznik fethedildi.

  Kocaeli yarımadasının fethi büyük ölçüde tamamlandı.

  Bizans’ın Anadoluda`ki topraklarıyla bağlantısı kesildi.

  • 12 views
  • 1 answers
  • 0 votes