Erhan Yürek Profili

1828
Puan

Sorular
43

Cevap
678

 • 21 saat önce soruldu. Ders: Sosyal Bilgiler.

  COĞRAFİ KONUM:Herhangi bir noktanın Dünya üzerinde kapladığı alana ‘COĞRAFİ KONUM’ denir.Bir ülkenin coğrafi konumu o ülkenin tabii, beşeri ve ekonomik özelliklerini çok yönlü etkiler.Coğrafi konum 2’ye ayrılır:
  1.ÖZEL KONUM:Herhangi bir yerin kıtalara,dağlara sıralarına, denizlere,komşu ülkelere,boğazlara,ulaşım yollarına,yeraltı ve yer üstü kaynaklarına, siyasi sınırlarına ve yükseklik değerlerine göre konumuna denir.Özel konum ülkelerin;jeopolitik konumunu, iklimini, nüfusun dağılışını, turizm faaliyetlerini, yerleşme şartlarını, ulaşım imkanlarını ve ekonomik faaliyetlerini etkiler.
  2.MATEMATİKSEL KONUM:Bir yerin enlem ve boylamlara göre Dünya üzerindeki yeridir.Yani ekvatora ve Greenwich’e göre konumudur.ÖRNEK:Türkiye 36 derece-42 derece Kuzey enlemleri(paralelleri), 26 derece-45 derece Doğu boylamları (meridyenleri)arasındadır.

  • 10 gösterim
  • 1 cevaplar
  • 0 puan
 • 1 gün önce soruldu. Ders: Sosyal Bilgiler.

  Ord.Prof. Dr. Ekrem AKURGAL:Dünyanın sayılı arkeologlarındandır.

  Prof.Dr. Afet İNAN:Ülkemizin en önemli tarihçilerindendir.

  .Prof. Dr. Halil İNALCIK:Dünya Tarihçisi sıfatını kazanmış bir bilim insanıdır.

  .Prof. Dr. Reşat İZBIRAK:Ülkemizin en önemli coğrafyacılarındandır.

  .Prof. Dr. Pertev Naili BORATAV:Türkiye’nin önde gelen folklor ve halk edebiyatı araştırmacılarındandır.

  • 21 gösterim
  • 1 cevaplar
  • 0 puan
 • 2 gün önce soruldu. Ders: Sosyal Bilgiler.

  NÜFUS ARTIŞI:Sınırları belli alanda belli bir süre içinde nüfus sayısındaki değişime denir.Nüfus artışı % (yüzde veya binde) olarak ifade edilir.Nüfus miktarındaki değişimi doğum ve ölüm arasındaki fark belirler.

  DOĞAL NÜFUS ARTIŞI:Bir yerde doğum oranlarının ölüm oranlarından fazla olmasıyla gerçekleşen nüfus artışıdır.

  GERÇEK NÜFUS ARTIŞI:Doğum ve ölümlerin  yanında birlikte  göçlerle meydana gelen nüfus artışıdır.

  • 18 gösterim
  • 1 cevaplar
  • 0 puan
 • 2 gün önce soruldu. Ders: Sosyal Bilgiler.

  NÜFUSUN DENGELİ DAĞILMAMASININ YOL AÇTIĞI SORUNLAR:

  1.Doğal kaynakların dengesiz tüketilmesine sebep olur.

  2.Nüfusu çok olan yerlerde konut sıkıntısı ve çarpık kentleşme meydana gelir.

  3.Nüfusu az olan yerler gelişme göstermez.

  4.Nüfusu az olan yerlere yeterince hizmet gitmez.

  5.Nüfusu çok olan yerlerde sağlık, eğitim ve altyapı hizmetleri aksar.

  6.Göçe bağlı olarak tarımsal üretim  ve hayvancılık zarar görür.

  7.Nüfus yoğunluğu olan yerlerde işsizlik artar.

  8.Nüfusu yoğun olan yerlerde çevresel sorunlar(yeşil alanların yok olması, hava, su kirliliği) ortaya çıkar.

  9.Nüfusu az olan yerlerde ticaret, sanayi, turizm gibi ekonomik faaliyetler gelişme göstermez.

  10.Yatırımların dengesiz dağılmasına sebep olur.

  • 24 gösterim
  • 1 cevaplar
  • 0 puan
 • 2 gün önce soruldu. Ders: Sosyal Bilgiler.

  NÜFUS YOĞUNLUĞUNU ETKİLEYEN FAKTÖRLER:

  1.DOĞAL FAKTÖRLER:

  .Yer şekilleri

  .İklim

  .Verimli topraklar

  .Su kaynakları

  .Bitki örtüsü

   

  2.BEŞERİ VE EKONOMİK FAKTÖRLER

  a.Tarihi faktörler

  b.Ekonomik Faktörler

  .Yeraltı zenginlikleri

  .Turizm

  .Sanayi

  .Ticaret

  .Ulaşım

  .Tarım

  Sosyal ve kültürel faaliyetler

  • 21 gösterim
  • 1 cevaplar
  • 0 puan
 • 3 gün önce soruldu. Ders: Sosyal Bilgiler.

  1.Yüzey şekillerinin elverişliliği
  2.Jeopolitik konumu(Asya ve Avrupa arasında)
  3.Yaşam için iklimin elverişli olması
  4.Bitki örtüsünün uygunluğu
  5.Ekonomik faaliyetlerin yoğunluğu
  6.Sanayileşme
  7.Sosyal ve kültürel faktörler
  8.Ulaşım imkanlarının iyi olması
  9.Su kaynaklarının yeterli olması
  10.Yeraltı zenginliklerinin yeterli olması ve işletilmesi
  11.Verimli torakların olması ve tarım yapılması

  NÜFUSUN DAĞILIŞINI ETKİLEYEN OLUMSUZ FAKTÖRLER:
  1.Bölgenin engebeli oluşu
  2.İklimin kışın sert yazın kurak oluşu
  3.Su kaynaklarının yetersizliği
  4.Verimsiz topraklar
  5.Tarım yapılamaması
  6.Sanayinin gelişmemiş olması
  7.Yeraltı kaynaklarının yetersiz oluşu ve işletilememesi
  8.Ulaşımın rahat sağlanamaması.
  9.Bölgenin çok göç vermesi
  10.Sosyal ve kültürel faaliyetlerin olmaması

  • 31 gösterim
  • 1 cevaplar
  • 0 puan
 • 3 gün önce soruldu. Ders: Sosyal Bilgiler.

  1.DOĞAL (FİZİKİ) FAKTÖRLER:

  a.Yeryüzü Şekilleri

  .Yükselti

  .Dağların uzanış yönü

  .Eğim

  .Bakı

  b.İklim:

  .Yağış

  .Sıcaklık

  c.Su kaynakları

  d.Kara ve denizlerin dağılışı

  e.Jeopolitik yapı ve toprak çeşitleri

  f.Bitki örtüsü

  2.BEŞERİ VE EKONOMİK FAKTÖRLER:

  a.Tarihi Faktörler

  .İç ve dış göçler

  b.Ekonomik Faktörler

  .Ulaşım

  .Turizm

  .Sanayi

  .Ticaret

  .Tarım

  .Hayvancılık

  .Madencilik

  .Ormancılık

  .Balıkçılık

  .Yeraltı kaynakları

  c.Bilim ve Teknolojideki Gelişmeler

  • 47 gösterim
  • 1 cevaplar
  • 0 puan
 • 4 gün önce soruldu. Ders: Fen ve Teknoloji.

  Sinüzit tedavisinde ilacın yeterli gelmediği durumlarda cerrahi müdahale uygulanmaktadır.Burun etlerinin küçültülmesinde ,sinüzit tedavisinde lazer teknolojisi kullanılmaktadır.Apne gece uykuda yeterince oksijen alamama hastalığıdır.Apnenin teşhisinde cihaz uyku analizi yapılmakta, tedavisinde cerrahi müdahale ve oksijen maskeleri gibi yöntemler kullanılmaktadır.Koku bozukluklarının tedavisi ise koku laboratuvarlarında yapılan koku terapisi sayesinde tedavi yapılmaktadır.

  • 28 gösterim
  • 1 cevaplar
  • 0 puan
 • 5 gün önce soruldu. Ders: Fen ve Teknoloji.

  Deri tarafından alınan bir uyarı duyu almaçları tarafından sinir hücrelerine aktarılır.Sinir hücreleri uyartıları beyne taşır.Beyin bu uyartıları değerlendirir.Böylece dokunma olayı gerçekleşir.

  • 35 gösterim
  • 4 cevaplar
  • 0 puan
 • 5 gün önce soruldu. Ders: Fen ve Teknoloji.

  Deri tarafından alınan bir uyarı duyu almaçları tarafından sinir hücrelerine aktarılır.Sinir hücreleri uyartıları beyne taşır.Beyin bu uyartıları değerlendirir.Böylece dokunma olayı gerçekleşir.

  • 35 gösterim
  • 4 cevaplar
  • 0 puan