Eylem Tutar's Profile
Doçent
2237
Points

Questions
165

Answers
656

  • 13 views
  • 1 answers
  • 0 votes
  • 9 views
  • 1 answers
  • 0 votes
 • Doçent Asked 1 day ago in Sosyal Bilgiler.

  ASYA HUN (BÜYÜK HUN)  DEVLETİ (Mö. 220-Ms.300)

  *Tarihte bilinen ilk Türk Devleti’dir.

  *Bilinen ilk hükümdarı Teoman’dır.

  *Teoman’dan sonra yerine oğlu Mete Han geçmiştir.

  *Asya Hun devleti  Mete Han zamanında en geniş sınırlarına ulaşmıştır.

  *Çinliler Türk akınlarına karşı koymak için Çin Seddi’ni yapmışlardır.

  *Mete Han orduda 10’luk sistemi uygulamıştır.

  *Oğuz Kağan Destanı önemli destanlarıdır

  *Tarihte ilk defa bütün Türkleri tek bayrak altında toplayan Türk Devleti Asya Hun devletidir.

  *Çinliler tarafından ortadan kaldırılmıştır.

  *Çin egemenliğine girmek istemeyen Hunların bir kısmı Avrupa’ya göç ettiler.

  *Göç ederken kavimleri batıya sürerek ‘Kavimler Göçüne’ sebep olmuşlardır.

   

  • 9 views
  • 1 answers
  • 0 votes
 • Doçent Asked 2 days ago in Tarih.

  Mudanya Ateşkes Antlaşması ile  savaş yapılmadan geri alınan yerler:

  *Doğu Trakya

  *İstanbul

  *Boğazlar

  • 11 views
  • 1 answers
  • 0 votes
 • Doçent Asked 2 days ago in Tarih.

  MUDANYA ATEŞKES ANTLAŞMASININ ÖNEMİ:

  *Mudanya Ateşkes Antlaşması Türk Bağımsızlık Savaşı’nın zaferle sonuçlandığını gösteren diplomatik belgedir.

  *Doğu Trakya, İstanbul ve Boğazlar savaş yapılmadan geri alınmıştır.

  *Sevr Antlaşması’nın geçersizliği kanıtlanmıştır.

  *Misak Millî büyük ölçüde gerçekleşmiş ve  ülke bütünlüğü sağlanmıştır.

  *Boğazlar ve İstanbul’un TBMM yönetimine bırakılmasıyla başta İngilizler olmak üzere İtilaf Devletleri Osmanlı Devleti’ni hukuken yok saymış, yeni Türk devletini kabul etmişlerdir.

  *Kurtuluş Savaşının, askeri safhası sona ermiş, politik safhası başlamıştır.

  * Meriç Nehri Yunanistan ile aramızda sınır olarak kabul edilmiştir.

  *Lozan Antlaşması’na zemin hazırlandı.

  *Yunanlıların Megalo idea (Büyük Yunanistan) düşüncesi tarihe gömülmüştür.

  *Ateşkes Antlaşması İngiltere’de hükümet değişikliğine sebep olmuş,Türk düşmanı İngiltere başkanı Lloyd George görevinden istifa etmiştir.

   

  • 25 views
  • 1 answers
  • 0 votes
 • Doçent Asked 2 days ago in Tarih.

  ”Ulusal amaçlarımızın elde edilmesi, ancak askerî hareketlerle kabil olabilecektir. Başka incelemeye, başka yoruma gerek yoktur.”

  Fethi OKYAR’IN raporuna göre Türk ordusunun  taarruz kararının sebepleri:

  *TBMM Hükümeti’nin vatan topraklarının barış yolu ile kurtarılmasının yollarını denemesi.

  *TBMM Hükümeti’nin barış için  Avrupa’ya temsilciler göndermesi ve barış girişimlerinde bulunması.

  *TBMM Hükümeti’nin  barış girişimlerinden olumlu bir sonuç alamaması.

  *Ulusal bağımsızlığımızı tam olarak elde etmek için düşmanı yurttan atmak gereklidir.

  *Düşmanı yurttan atmak için de askeri taarruz  şarttır.

  • 10 views
  • 1 answers
  • 0 votes
 • Doçent Asked 3 days ago in Sosyal Bilgiler.

  ANKARA ANLAŞMASI(20 EKİM 1921):Sakarya Savaşı sonrası 20 kim 1921’de, Fransa ile Ankara Antlaşması imzalandı ve Fransa ile olan savaş sona erdi. Türk- Fransız Cephesindeki faaliyetleri durdurmak için imzalanmıştır. Asıl politik kararları Lozan Anlaşması’na bırakarak, TBMM yönetimindeki bölgenin güney sınırının taslak olarak belirlenmesi konusunda iki taraf anlaşmaya  varmıştır.

  ANKARA ANLAŞMASININ MADDELERİ:

  *Taraflar arasındaki savaş hali sona erecek
  *Savaş esirleri karşılıklı olarak serbest bırakılacak

  *Fransa, Hatay hariç işgal ettiği Türk topraklarını boşaltacaktır.

  *Hatay’da özel bir yönetim kurulacaktır. Buna göre;

  -Hatay’ın resmi dili Türkçe olacaktır.

  -Fransa, Hatay’ın nüfus dengesini bozmayacaktır.

  -Fransa, Suriye’deki manda yönetimini kaldırırsa Hatay halkı kendi geleceğine kendi karar verecektir.
  * Fransa, Sevr Antlaşması’nı tanıyacaktır.

  *Süleyman Şah’ın mezarının bulunduğu Caber Kalesi, Türk bayrağı altında Türk mülkü olarak kalacaktır.

  • 34 views
  • 1 answers
  • 0 votes
 • Doçent Asked 3 days ago in Sosyal Bilgiler.

  Mustafa Kemal, çok sevdiği askerlik mesleğine Sakarya Meydan Savaşı ile dönmüştür.

  • 9 views
  • 1 answers
  • 0 votes
 • Doçent Asked 4 days ago in Sosyal Bilgiler.

  YILDIRIM BAYEZİD DÖNEMİ:(1389-1402):

  *Beyliklerle mücadele ederek, Anadolu’nun siyasi birliğini sağladı.

  *İstanbul iki kez kuşatıldı fakat başarı sağlanamadı.

  *İlk kuşatmada Bizans Avrupa’dan yardım istedi ve Haçlı ordusu harekete geçti.

  *İkinci İstanbul kuşatması sırasında Boğaz’ın Anadolu yakasına Güzelcehisar da denilen Anadolu Hisarı inşa edildi.

  *Anadolu beyliklerinden Saruhan, Aydın, Menteşe ve Germiyanoğulları Beyliklerini Osmanlıya bağladı.

  *Kütahya merkez olmak üzere Anadolu Beylerbeyliğini kurdu.

  *Karamanoğulları ve Kadı Burhaneddin Beyliğine son vererek Anadolu Türk Birliğini sağladı.

  *1396 Niğbolu Savaşı ile Haçlı ordusu bozguna uğratıldı.

  *1402 yılında Yıldırım Beyazid ile Timur ordusunun  arasında Ankara Savaşı meydana gelmiştir ve Yıldırım Bayezid esir düşmüştür.

  • 13 views
  • 1 answers
  • 0 votes
 • Doçent Asked 4 days ago in Sosyal Bilgiler.

  SIRPSINDIĞI SAVAŞININ AMACI:Türkleri Balkanlardan tamamen atmak ve Balkanların Türk yurdu olmasını engellemektir.

  • 22 views
  • 1 answers
  • 0 votes