Polat ÇALIŞKAN Profili

1327
Puan

Sorular
3

Cevap
518

 • Tarih: Mayıs 18, 2016 soruldu. Ders: Kimya.

  Boyle, Gay-Lussac ve Avagadro deneyleri tüm ideal gazların aynı davrandığını göstermektedir ve bunları açıklamak üzere kinetik gaz kuramı ortaya atılmıştır. Bu modelin varsayımları;

  1. Gazlar bulundukları kaba ve aralarındaki uzaklıklara göre çok küçük kalan, sayılamayacak kadar çok molekül veya atomlardan oluşmuştur.

  2. Moleküller, sürekli ve gelişigüzel doğrusal hareket halindedirler.

  3. Moleküller, bulundukları kabın duvarına sürekli çarparlar. Bu çarpma sırasında momentumları değişir. Newton yasasına göre momentumun zamanla değişme hızı kuvvete eşittir. f = ma = m(dv/dt).

  4. Moleküller birbirinden bağımsız olup yalnızca çarpışmalar sırasında etkileşirler. Bu çarpışmalar tamamen esnektir ve ötelenme kinetik enerjisi ısıya dönüşmez. Moleküller arasında kinetik enerji değiş tokuşu olur ve her molekülün enerji ve hızı sürekli değişir ancak gazın toplam enerjisi sabit kalır.

  5. Sıcaklıkları aynı olan tüm gazların ortama kinetik enerjileri de aynıdır. Bir molekülün bir boyutlu hareketi için (1/2)mx, üç boyutlu hareketi için (3/2)mv, ortalama kinetik enerji ise (ε) = (3/2) m (v2) olarak kabul edilmiştir.

  Bu varsayımlara göre, aralarında itme ve çekme gibi etkileşimler olmadan sürekli hareket eden, birbirleri ve içinde bulundukları kabın duvarları ile esnek çarpışmalar yapan ve öz hacimleri noktasal (sıfır) olan molekül toplulukları göz önüne alınarak kinetik gaz kuramı ortaya konmuştur. Bu özellikteki molekül topluluklarına ideal gaz adı verilmektedir. Tam olarak bu postulatlara uyan bir gaz doğada bulunmamakla birlikte, özellikle düşük basınç ve yüksek sıcaklıktaki gazlar bu varsayımlara uyarlar.

  kaynak:http://web.hitit.edu.tr/dosyalar/materyaller/farukgokmese@hititedutr251020138D5P7Y8B.pdf

  • 1132 gösterim
  • 1 cevaplar
  • 0 puan
 • Tarih: Mayıs 12, 2016 soruldu. Ders: Türkçe.

  Öğretmenin söylediklerini makaraya alıyordu.

  Herkes büyüğünü küçüğünü bilmelidir.

  Muşambanın üstünde körpecik bir salatalık, çiçeği burnunda, pütürlü.

  • 672 gösterim
  • 1 cevaplar
  • 0 puan
 • Tarih: Nisan 19, 2016 soruldu. Ders: Sosyal Bilgiler.

  Türkiye’ye yönelik tehdidin en önemli sebebi Türkiye’nin jeopolitik ve jeostratejik değeridir. Diğer önemli bir sebep de Türkiye’nin çevresinin beşerî yapısının oldukça karmaşık olmasıdır. Farklı ırklara, dinlere ve kültürlere sahip bu toplumlar zaman -zaman birbirleri ile çatışan rejimler tarafından yönetilmektedir.

  Ülkemize yönelik dış tehditlerin en önemlilerinden biriside demokrasimize yöneliktir.

  Türkiye’yi doğrudan saldırılarla ele geçiremeyeceklerini bilen dış güçler Domokratikleşmemizi hedef alan, kendi amaçları doğrultusunda etkinlik gösteren yıkıcı ve bölücü unsurlara yardım ederken, onlardan Türkiye’nin sırlarını casusluk yoluyla öğrenmek istemektedirler. Bu güçler, Türk gençliğini, aydınlarını ve ülkenin hassas yönlerini hedef olarak seçmişlerdir. Ayrıca bunlar dost ve müttefik ülkelerde bulunan, Türk yıkıcı unsurları ve Türkiye’de etkinlikte bulunan yıkıcı unsurlarla is birliği halindedir. Türkiye’deki kanun dışı bu unsurlar ile Ermeni terör unsurları da ilişki içindedir. Öyle ki Türkiye’de meydana gelen kaçakçılık ve terör olaylarının bazılarını Ermeni terör unsurları üstlenmiştir. Ermeni terör unsurları, uyuşturucu madde ve silah kaçakçılığını, hatta komsu ülkelerdeki büyükelçilik görevlilerimize düzenledikleri saldırıları diğer yıkıcı unsurlarla birlikte yapmaktadırlar. Sonuç olarak demokratik ve gelişmiş Türkiye dış güçler için bir tehdit olacaktır. Buda dış güçlerin kabullenemeyeceği bir durumdur.

  • 934 gösterim
  • 1 cevaplar
  • 0 puan
 • Tarih: Nisan 19, 2016 soruldu. Ders: Fen ve Teknoloji.

  Yeryüzünde bulunan deniz, göl ve akarsulardan buharlaşan su yükselerek gökyüzünde birikir. Biriken bu buhar tanecikleri bulutları oluşturur. Oluşan bulutlar gökyüzünde soğuk hava tabakaları ile karşılaşır. Yoğunlaşarak yağmur, dolu, kar ve sis olarak tekrar yeryüzüne döner. Bu olaya doğada su döngüsü denir.

  RE: Doğadaki su döngusunun nasıl gerceklestigini resim ve şekillerle gosteriniz.

  • 950 gösterim
  • 1 cevaplar
  • 0 puan
 • Tarih: Nisan 14, 2016 soruldu. Ders: Dil ve Anlatım.

  Birden çok kip-zaman ekiyle çekimlenerek iki kip-zaman anlamı kazanmış fiillere birleşik zamanlı fiiller denir.

  Fiil kök ya da gövdesi + Basit zaman (haber / dilek kipi) + ekeylem +  kişi eki = Birleşik zamanlı eylem

  Fiilin birleşik çekimi: Haber ya da dilek kiplerinden biriyle çekimlenmiş fiile ek eylem getirilmesiyle sağlanır. Böylece fiilin kipine yeni bir boyut kazandırılmış olur.

  Karşı koysaydım eğer, işim bitmişti.

  Hikâye Birleşik Zaman (Öyküleme Birleşik Zaman)

  Ekeylemin bilinen geçmiş zaman eki ile yapılır, (idi, -di, -di, -du, -dü, -ti, -ti…) Basit çekimli fiile, bilinen geçmiş zaman anlamı ekler.

  * Kuyunun başında toplanmıştık. (-miş’li geçmiş zamanın hikâyesi.)

  * Gerede pazarından aldıydı. (-di’li geçmiş zamanın hikâyesi)

  Rivayet (Söylenti) Birleşik Zaman

  Basit çekimli bir fiile “-miş“(imiş) ekeylemi getirilerek yapılır. Fiile kesin olmama, başkasından duyulma gibi anlamlar yükler:

  * Ona güvenmeliymişiz. (Gerekliliğin rivayeti)

  * Şiiri güya o yazmışmış. (“-miş’li” geçmişin rivayeti) (İnanılmama durumunu güçlendiriyor.)

  Koşul (Şart) Birleşik Zamanı

  Basit çekimli bir fiile ekeylemin şart biçiminin (-se, ise) getirilmesiyle yapılır:

  Haber verirseniz geliriz. (Geniş zamanın şartı)

  Bana masal okuduysan… (Bilinen geçmişin şartı)

  kaynak:http://edebiyatforum.com/

  • 754 gösterim
  • 1 cevaplar
  • 0 puan
 • Tarih: Nisan 14, 2016 soruldu. Ders: Din Kültürü ve A.B..

  Hz. Lut’un hikâyesi

  Kur’an-ı Kerimde bildirilen peygamberlerden olan Hz. Lut, İbrahim aleyhisselamın kardeşi Haran’ın oğludur. Halilallahla birlikte Nemrut’un memleketinden hicret edip Şam’a geldikten sonra (bkz. Hz. İbrahim), Lut gölü yakınındaki Sedum şehri halkına peygamber olarak gönderildi. İnsanlara İbrahim aleyhisselamın dinini tebliğ etti.
  Hz. Lut ailesini toplayıp İbrahim aleyhisselamla Şam’a hicret ettikten sonra Allah tarafından Lut gölününgüneybatı tarafında bulunan Sedum şehrinin halkına peygamber olarak gönderiliyor. Bu kavim çok azgındı ve erkeklerle münâsebeti âdet haline getirerek livata fiilini isliyordu. Bu is için de bilhassa genç delikanlılar üzerinde kötü emel besliyorlardı. Hz. Lut kavmine tebliğe başladı:
  « (Allah’a karşı gelmekten) sakınmaz mısınız ? Bilin ki ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim. Artık Allah’a kârşı çıkmaktan sakının ve bana itaat edin. Rabbinizin sizler için yarattığı eşlerinizi bırakıp da, insanlar içinden erkeklere mi yaklaşıyorsunuz ? Doğrusu siz sınırı aşmış (sapık) bir kavimsiniz ».
  Fakat onlar dinlemediler ve;
  « Ey Lut ! (bu davadan) vazgeçmezsen, iyi bil ki, sürgün edilmişlerden olacaksın ! » dediler.
  Lut aleyhisselam onları azaptan korkuttuğu halde onlar inanmadılar ve sapıklıklarına devam ettiler ve böylece Allah’ın azabını hak ettiler.
  Allah’ın elçileri Cibril, Mikail ve İsrafil İbrahim aleyhisselama müjde (bkz. Hz. İbrahim) ile geldiler ve ona Lut kavmini helak edeceklerini bildirdiler. Onun da Lut aleyhisselamdan korkmasına karşılık;
  ” Her halde onu ve ehlini kurtaracağız. Ancak karısı öteki zalimler zümresinden ” diye cevap verdiler. Hz İbrahim’den ayrıldıktan sonra genç delikanlı olarak Lut aleyhisselama misafir oldular. Hz. Lut onları evine aldı. Kavmi güzel ve genç delikanlıları görünce pis olan hisleri hortladı ve Lut peygamberin kapısına dayandılar ve ondan kendilerine bu delikanlıları teslim etmelerini istediler:
  «Lut’un kavmi, koşarak yanına geldiler. Daha önce de kötü işleri yapmaktaydılar. (Lut):” Ey kavmim ! işte şunlar kızlarımdır (onlarla evlenin); sizin için onlar daha temizdir. Allah’tan korkun ve misafirlerimin önünde beni rezil etmeyin ! İçinizde aklı başında bir adam yok mu ! ” dedi ».
  Fakat onlar dinlemediler ve;
  « Dediler ki; Senin kızlarında bizim bir hakkımız olmadığını biliyorsun. Ve sen bizim ne istediğimizi elbette bilirsin ».
  Lut aleyhisselamın savunması üzerine;
  «(Melekler) dediler ki: Ey Lut! Biz Rabbinin elçileriyiz. Onlar sana asla dokunamazlar. Sen gecenin bir kısmında ailenle (yola çıkıp) yürü. Karından başka hiçbiri geride kalmasın. Çünkü onlara gelecek olan (azap) şüphesiz ona da isabet edecektir. Onlara vâdolunan (helak) zamanı, sabah vaktidir » . Sedum kavminin helaki sabah vakti geldiği zaman gercekleşti. O şehir’in altı üstüne geçirildi ve üzerlerine taşlar yağdırıldı. Lut aleyhisselamla olanlar kurtarıldı, karısı ise belasını buldu. Hz. Lut daha sonra Hicaz havalisine gitmekle emrolundu ve vefatına kadar orada kaldı.
  Peygamberimiz (s.a.v.) buyurmuştur ki:
  « On şey vardır ki, Lut kavmi onları yapmış ve o yüzden helak edilmiştir. Ümmetim ise onlara bir de kendisi katar. Bunlar livata, findik gibi tasları sapanla atmak, güvercinle (kumar) oynamak, def çalmak, içki içmek, (özürsüz) sakal kesmek, (emr edilenden fazla) bıyık uzatmak, ıslık çalmak, el çırpmak, (erkekler için) ipek gömlek giymek, bir tane de ümmetim ilâve eder ki; o da kadın kadına münâsebette bulunmaktır » ( Râmuz).
  Başka bir hadis-i şerifinde de iki cihan serveri peygamberimiz Muhammed Mustafa (s.a.v.) buyurmuştur ki:
  « Benden sonra en korktuğum şey ümmetimin Lut kavminin yaptığını yapmalarıdır » (Tirmizi, Ibn-i Mâce).
  Kitab-i Mukaddes’teki çok ve pis yalanlarla dolu Lut aleyhisselamın hikayesi Tesniye bölümünün 13. bâbının 1-13 noktalarında ve 19. babında okunabilir…

  kaynak:enfal.de/lut.htm

  • 802 gösterim
  • 2 cevaplar
  • 0 puan
  • 767 gösterim
  • 1 cevaplar
  • 0 puan
  • 863 gösterim
  • 1 cevaplar
  • 0 puan
 • Tarih: Nisan 5, 2016 soruldu. Ders: Fen ve Teknoloji.

  Malzemeler:

  1.5lt süt
  2 yemek kaşığı mayalık yoğurt

  Sütü kaynatın ve ılımaya bırakın ılıyan sütün sıcaklığını ölçün eğer sütün içerisine küçük parmağınızın ucunu değirdiğinizde parmağınız yanmıyorsa ayarında demektir.Ne çok sıcak ne de çok ılık olmalı.Ufak bir kase içerisinde yoğurdu 2-3 kaşık ılık süt ile iyice ezin.Sütü saracağınız sargı bezlerini yayın (sıcak tutacak battaniyede olabilir)sütü ateşten alın ve mayasını yavaşça koyup homejen bir şekilde dağılması için karıştırın ve ağzını sıkı bir şekilde kapatın ve iyice sarın kıpırdatmadan.5-6 saat bekledikten sonra buzdolabında dinlendirin.

  kaynak:nefisyemektarifleri.com

  • 651 gösterim
  • 2 cevaplar
  • 0 puan
 • Tarih: Nisan 4, 2016 soruldu. Ders: İngilizce.
  • 744 gösterim
  • 1 cevaplar
  • 0 puan