Polat ÇALIŞKAN Profili
Asistan
1954
Puan

Sorular
153

Cevap
674

 • Asistan 5 saat önce soruldu. Ders: Sosyal Bilgiler.

  *Fethedilen yerlerde egemenliği kalıcı hale getirmek.

  *Balkanları Türk İslam yurdu haline getirmek.

  *Göçer Türkmenleri yerleşik yaşama geçirmek

  *Yerli halkın ayaklanma ihtimalini ortadan kaldırmak

  *Fetih hareketlerini kolaylaştırmak

  *Haçlı saldırılarına karşı  tedbir almak

  *Fethedilen bölgelerde sosyal düzeni ve barış ortamını sağlamak

  *Göçebe Türkmenleri yerleşik hayata geçirerek, tarım nüfusunun zarar görmesini engellemek.

  *Göçebe Türkmenleri boş arazilerde yerleşik hayata geçirerek, tarımsal üretimin artırılmasını sağlamak.

  *Farklı dinlerden olan insanlara din ve ibadet özgürlüğü tanıyarak devlete bağlılıklarını artırmak

   

   

  • 3 gösterim
  • 1 cevaplar
  • 0 puan
 • Asistan 19 saat önce soruldu. Ders: Sosyal Bilgiler.

  Selçuklular’ın, Bulgarlar’ın ve Bizans’ın paralarını kullanmış olabilir.

  • 11 gösterim
  • 1 cevaplar
  • 0 puan
 • Asistan 3 gün önce soruldu. Ders: Fen ve Teknoloji.

  DENGELENMEMİŞ KUVVET:Cisimlere aynı doğrultuda ve zıt yönde etki eden, büyüklükleri eşit olmayan kuvvetlere”dengelenmemiş kuvvetler’ denir.Bir cisme etki eden kuvvetlerin bileşkesi yani net kuvvet sıfır değilse cisme etki eden kuvvetlere ‘dengelenmemiş kuvvetler’adı verilir.

  *Dengelenmemiş kuvvetlerden biri her zaman büyüktür.

  *Dengelenmemiş kuvvetlerin bileşkesi sıfırdan farklı bir değer alır.

  *Dengelenmemiş kuvvetler hareket eden cisimleri hızlandırabilir, yavaşlatıp durdurabilir ve yönlerini değiştirebilir.

  *Dengelenmemiş kuvvetlerin etkisinde olan cisimler süratini ya da hareket yönünü değiştirirler.

  ÖRNEK:Kızakla kaymak için arkadaşınız sizi ittiğinde hızlanma hareketi yaparsınız.Size etki eden kuvvet dengelenmemiştir.

  ÖRNEK:Futbolcunun topa vurması, kalkış yapan helikopter, daldan düşen elma, durağa yaklaşan belediye otobüsü.

   

  • 20 gösterim
  • 1 cevaplar
  • 0 puan
 • Asistan 4 gün önce soruldu. Ders: Fen ve Teknoloji.

  KUVVETİN TEMEL ÖZELLİKLERİ:4 tanedir.

  1. UYGULAMA NOKTASI: Kuvvetin uygulandığı cisimdir.
  2. DOĞRULTUSU: Kuvvetin yönünü ve zıt doğrultusunu verir.
  3. YÖNÜ: Kuvvetin hangi yönde olduğunu belirtir. Harita üzerinde kullanılan yönlerle aynıdır.
  4. ŞİDDETİ(BÜYÜKLÜĞÜ): Kuvvetin dinamometre ile ölçülen büyüklüğüdür.

  İlgili resim

  BÜYÜKLÜĞÜ:7N

  YÖNÜ:DOĞU

  DOĞRULTUSU:DOĞU-BATI

  • 12 gösterim
  • 1 cevaplar
  • 0 puan
 • Asistan 4 gün önce soruldu. Ders: Fen ve Teknoloji.

  GAZ BASINCI:Kaptaki gaz moleküllerinin  kabın duvarlarına çarparak uyguladığı basınca ‘gaz basıncı’ denir.Atmosferin Dünyamıza uyguladığı basınca da gaz basıncı denir.Gazların basıncı 2 şekilde incelenir:

  1.AÇIK HAVA BASINCI(ATMOSFER BASINCI):Atmosferde bulunan gaz moleküllerinin ağırlıkları ve hareketleri nedeniyle hem kendi içerisinde hem de yeryüzünde bulunan cisimlerin birim yüzeylerine uyguladıkları dik kuvvete ‘açık hava (atmosfer) basıncı’ denir. Açık hava basıncı yerden yükseklere çıkıldıkça azalır.

  2.KAPALI KAPTAKİ GAZ BASINCI:Gaz moleküllerinin sürekli kabın iç çeperlerine çarpmaları sonucu oluşan basınca denir.Gaz tanecikleri bulundukları kabın çeperlerine çarparak, kabı içten dışa doğru iter. Kabın iç yüzeyindeki birim yüzeye, birim zamanda çarpma sayısı ne kadar fazla ise, gazların basıncı da  o kadar fazladır.Gaz moleküllerinin kabın iç yüzeyindeki her noktaya çarpma sayısı eşit olduğundan, her noktadaki gaz basıncı da eşit olur.

  • 16 gösterim
  • 1 cevaplar
  • 0 puan
 • Asistan 4 gün önce soruldu. Ders: Fen ve Teknoloji.

  KATI BASINCINI ARTIRMAK İÇİN:

  1.Cisme uygulanan kuvveti artırmalıyız.

  ÖRNEK:

  Çivinin tahtaya yaptığı basıncı arttırmak için çekici daha hızlı vurmalıyız.

  Bir kamyonun tekerlerinin yaptığı basıncı artırmak için kamyona daha fazla yük yüklemeliyiz.

   

  2.Yüzey alanını  küçültmeliyiz.

  ÖRNEK:

  Düz taban ayakkabılar yerine yüzey alanı küçük olan topuklu ayakkabı giyersek basınç artar.

  Bıçağın ucunu bileme aletiyle inceltirsek ucunun  yüzey alanı azalır ve basıncı artar.

   

  • 22 gösterim
  • 1 cevaplar
  • 0 puan
 • Asistan 5 gün önce soruldu. Ders: Fen ve Teknoloji.

  KİMYASAL BAĞ:Atomları bir arada tutan kuvvete ‘kimyasal bağ’ denir.Metaller, elektron vermeye ametaller ise elektron almaya yatkın olduklarından elektron alış verişi sonucunda oluşan iyonlar arasında gerçekleşen bağdır.Atomlar kimyasal bağlar ile bileşikler oluşturur.Kimyasal bağ elektronlarla oluşur.Kimyasal bağ olmasaydı farklı türde maddeler meydana gelmeyecekti.
  KİMYASAL BAĞIN OLUŞMASI:
  Bir bağın oluşabilmesi için atomlar tek başına bulundukları zamankinden daha kararlı (az enerjiye sahip) olmalıdırlar. Bağlar oluşurken dışarıya enerji verirler. Atomlar bağ yaparken, elektron dizilişlerini soygazlara benzetmeye çalışırlar.Atom çekirdeği, sahip olduğu  çekim kuvveti sayesinde elektronları kendine doğru çekerek, kararlılığını korur. Ancak doğada bulunan tüm atomlar, tam anlamıyla kararlı halde değildir ve bu atomlar kararlı duruma geçme eğilimi gösterirler. Atomlar, aralarında kimyasal bağlar oluşturarak kararlı duruma geçerler.  Atomlar birleştiği zaman elektron dağılımındaki değişmelerin bir sonucu olarak kimyasal bağlar meydana gelir.İki çeşit kimyasal bağ vardır:

  1.İYONİK BAĞ:Zıt yüklü iki iyonun birbirlerini çekmesi sonucu oluşan etkileşime iyonik bağ denir.Metal ve ametal atomların arasında elektron alış verişi ile gerçekleşen bağdır.
  2.KOVALENT BAĞ:İki atom arasında elektronların paylaşılması ile oluşan kimyasal bağdır.Ametal atomları arasında elektronların ortaklaşa kullanılması ile oluşan kimyasal bağdır.

   

   

   

  • 27 gösterim
  • 1 cevaplar
  • 0 puan
 • Asistan 5 gün önce soruldu. Ders: Fen ve Teknoloji.

  AMETAL:Periyodik sistemin sağ tarafında yer alan, ısıyı ve elektriği iyi iletmeyen, mat görünümlü olan elementlere ‘ametal’ denir. Ametaller, metal özelliği göstermeyen elementlerdir.Bilinen elementlerin 17 tanesi ametaldir.Ametallerde, oda sıcaklığında katı, sıvı ve gaz hâlde bulunan elementler vardır. Örnek: Hidrojen, azot, oksijen, klor gibi elementler oda sıcaklığında gaz hâlde bulunur. Brom elementi sıvı bir ametaldir. Karbon, fosfor, kükürt ve iyot ise oda sıcaklığında katı hâlde bulunur. Ametal grubundaki elementlerin katı hâlde bulunanları kırılgandır. Bu nedenle bunlara işlenerek şekil verilemez.

  AMETALLERİN ÖZELLİKLERİ:

  Periyodik tablonun sağ tarafında yer alırlar.

  Doğada katı, sıvı ve gaz halde bulunabilirler.

  Mattır, parlak değildir.

  Işığı kırar veya geçirirler.

  Işığı iyi yansıtmaz.

  Çoğu yalıtkandır, ısıyı ve elektriği iyi iletmez.

  Esnek değildir, kırılgandır.

  Tel ve levha hâline getirilemez, işlenemez.

  Elektron almaya yatkındırlar.

  Kendi aralarında kovalent bağlı bileşik oluştururlar.

  Metallerle iyonik bağlı bileşik oluştururlar.

  Bileşiklerinde hem pozitif hem de negatif değerlikte olabilirler.

  Erime noktaları,kaynama noktaları ve yoğunlukları düşüktür.

  Oksijenli bileşikleri asidik özellik gösterir.

  Doğada moleküler halde bulunurlar .

  1A grubunda sadece hidrojen ametaldir .

  Renkli veya renksiz olurlar.

   

  • 15 gösterim
  • 1 cevaplar
  • 0 puan
 • Asistan 5 gün önce soruldu. Ders: Fen ve Teknoloji.

  NÖTR ATOM:(YÜKSÜZ ATOM):Bir atomda, (+) yüklü protonların sayısının  (–) yüklü elektronların sayısına eşit olduğu atomlara denir.Nötr atom elektron ve proton sayısı birbirine eşit olan atomdur. Bu atomlar, negatif ve pozitif yüklerin sayısı eşit olduğu için negatif veya pozitif özellik göstermezler,  nötr olarak anılırlar.

  Nötr atom : Proton sayısı = Elektron sayısı

  İYON:+ veya – yüklü atom ya da atom gruplarına iyon denirAtomların elektron aldığı ya da verdiği nötr olmayan halidir.Atomların  kararlı hale gelebilmek için elektron alıp veya elektron vermesidir. Nötr atomlar elektron alınca eksi (–), elektron verince artı (+) yükle yüklenir.

  KATYON:Pozitif yüklü iyonlara  ‘katyon’ adı verilir.Atomun artı yüklü iyon halidir. Atom elektron vermiştir.Atom veya atom grupları, elektron verdikleri durumlarda “+” pozitif yükle yüklenmiş durumlarında katyon oluştururlar.Atomların iyon olduklarında, elektron vermesi durumunda, pozitif “(+)” yükle yüklenmiş durumlarına ‘katyon’ denir.

  ANYON:Negatif yüklü iyonlara ‘anyon’ denir.Atomun eksi yüklü iyon halidir. Atom elektron almıştır.Atomların iyon olduklarında, elektron alması durumunda, negatif “(-)” yükle yüklenmiş durumlarına ‘anyon’ denir.

   

  • 19 gösterim
  • 1 cevaplar
  • 0 puan
 • Asistan 6 gün önce soruldu. Ders: Fen ve Teknoloji.

  KARARLI ATOM: Elektron dizilimi yapıldığında son katmanda olması gereken elektron sayısını bulunduran atomlara ‘ kararlı atom’ denir.Yani son katman olan değerlik katmanında 8 elektron veya bazen 2 elektron bulunduran atomlara kararlı atom denilmektedir.

  *Atomlar kararlı yapıda bulunmak isterler. Kararlı yapıda olmaları için 1. katmanda 2, 2. ve 3. katmanda 8 elektron bulundurmalıdırlar.
  ÖRNEK:
  Helyum 1. katmanda 2 elektronu bulunduğu için kararlı yapıya sahiptir.
  Neon ve Argon elementleri de son yörüngelerinde 8 elektron bulundurdukları için kararlı yapıya ulaşmışlardır.
  *Kararlı atomların son katmanında elektron sayısı  tamdır.
  *Kararlı atomlar,değerlik katmanı tam dolu olduğundan başka elementlerle bileşik yapmak istemezler.
  kararlı atom örnekleri ile ilgili görsel sonucu
  • 23 gösterim
  • 1 cevaplar
  • 0 puan