Londra Konferansı’nda İtilaf Devletlerinin önerilerini reddetmesinden hareketle TBMM hükûmetinin amaçları hakkında neler söyleyebilirsiniz?

Londra Konferansı’nda İtilaf Devletlerinin önerilerini reddetmesinden hareketle TBMM hükûmetinin amaçları hakkında neler söyleyebilirsiniz?

Doçent Kasım 7, 2022 tarihli soruldu. Ders: Tarih.
Yorum ekle
1 Cevap
  1. Bağımsızlık ve Egemenlik: TBMM hükûmetinin temel amacı, Osmanlı İmparatorluğu’nun çöküşünden sonra kurulan ulusal bir hükûmet olarak Türkiye’nin bağımsızlığını ve egemenliğini korumaktı. Londra Konferansı’nda İtilaf Devletlerinin önerilerini reddetmesi, TBMM hükûmetinin bu bağımsızlık ve egemenlik hedefini sürdürme kararlılığını göstermiştir.
  2. Ulusal Toprak Bütünlüğü: TBMM hükûmeti, Türkiye’nin ulusal toprak bütünlüğünü koruma amacı gütmüştür. Londra Konferansı’nda İtilaf Devletlerinin önerilerini reddetmesi, Türkiye’nin sınırlarının dış güçler tarafından belirlenmesine izin vermeyeceklerini ve ulusal toprak bütünlüğünü koruma iradesini yansıtmaktadır.
  3. Millî Mücadele’nin Devamı: TBMM hükûmeti, Millî Mücadele’nin ardından kurulan bir hükûmet olarak, Türkiye’nin bağımsızlığını ve topraklarını koruma mücadelesini sürdürmeyi hedeflemiştir. İtilaf Devletlerinin önerilerini reddetmesi, Türkiye’nin Millî Mücadele ruhunu devam ettirme isteğini göstermiştir.
  4. Uluslararası Tanınma: TBMM hükûmeti, Türkiye’nin uluslararası toplumda tanınmasını ve diplomatik ilişkilerini geliştirmeyi hedeflemiştir. Londra Konferansı’nda İtilaf Devletlerinin önerilerini reddetmesi, Türkiye’nin uluslararası alanda kendi çıkarlarını savunma ve kendi kaderini belirleme iradesini göstermektedir.
  5. İç İstikrar: TBMM hükûmeti, Türkiye’nin iç istikrarını sağlama ve yönetimini güçlendirme amacı taşımıştır. Bu dönemde TBMM, iç savaş tehdidiyle karşı karşıya kalmış ve ülke genelinde istikrarsızlık yaşanmıştır. Bu nedenle hükûmetin bir diğer önemli amacı, iç istikrarı sağlama ve toplumsal düzeni yeniden tesis etmek olmuştur.
Asistan Bu cevap Mayıs 8, 2023 tarihli.
Yorum ekle

Cevabın

Cevabınızı göndererek, gizlilik politikasını ve hizmet şartlarını kabul etmiş olursunuz.